โมเมนต์พีคๆ เวลาไปงานจับมือ BNK48 ><

รวม Movie & Music Video ที่ BNK48 ได้ไปแจม

:: ครั้งแรกในโลก! UNBOX BNK48 Photobook Kami VII ::