ตบ แปะ ชาร์จ 2020

ภาพบรรยายกาศ Bangkok Idol Festival Zone

เดียร์ DAISY DAISY ประกาศจบการศึกษา!