อัพเดทฮอทฮิท

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ว่าจ้างสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการบูรณะโครงสร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตพระนคร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ในการดำเนินงานจำเป็นต้องปิดการจราจร เพื่อทดสอบน้ำหนักบรรทุกโครงสร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ในคืนวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 23.00 น. จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางผ่านสะพานพระราม 8 เป็นเส้นทางทดแทนได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรในวันและเวลาดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ที่มา : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
15 สิงหาคม 2562