อัพเดทฮอทฮิท

Stream from home #2 สอนใช้ OBS Studio

Stream from home #2 สอนใช้ OBS Studio

วิธีตรวจสอบการคืนเงินประกันไฟฟ้า ทั้ง กฟน.-กฟภ. กรอกแล้วรู้เลยว่าได้เงินคืนตอนไหน หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดให้ทุกคนลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืน ตามมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 63 และจะทยอยคืนเงินให้ผู้ลงทะเบียนตั้งแต่ 31 มี.ค.63 เป็นต้นไป วันนี้เราก็สามารถตรวจสอบได้แล้วว่า เงินที่เราจะได้คืนนั้น ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว และจะได้คืนเมื่อไร โดยสามารถตรวจสอบได้ทั้ง กฟน. และ กฟภ. เลย ตรวจสอบการคืนเงินประกันไฟฟ้า กฟน. (เว็บนี้เลย) 1. กดไปที่ "ตรวจสอบเรื่อง" 2. กรอกข้อมูลช่อง เลขรับเรื่อง 10 หลัก 3. กรอกรหัสประจำตัวประชาชน หรือรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก 4. กด "สอบถาม" ตรวจสอบการคืนเงินประกันไฟฟ้า กฟภ. (เว็บนี้เลย) 1. กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 12 หลัก 2. กรอกรหัสประจำตัวประชาชนแสดงข้อมูล 3. กด "ตรวจสอบ" ระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของเรา ว่าอยู่ในขั้นตอนใด 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร 3. อยู่ระหว่างการดำเนินการคืนเงินประกัน 4. ท่านสามารถรับคืนเงินประกันตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ แค่นี้เอง ทำได้ไม่ยากเลย  
1 เมษายน 2563
รวมเรื่องราวดีๆ ในช่วง Covid 19

รวมเรื่องราวดีๆ ในช่วง Covid 19