eşya depolama istanbul eşya depolama

เช็กเงื่อนไข ‘ทัวร์เที่ยวไทย’ ช่วยจ่ายไม่เกิน 5 พันบาท

Writer : Bestps

: 24 มีนาคม 2564

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เผยรายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทย

ระบุว่า เบื้องต้นโครงการจะเป็นการสนับสนุนค่าเดินทางในลักษณะร่วมจ่ายประมาณ 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาท

สำหรับวิธีการร่วมโครงการ ในส่วนผู้ประกอบการท่องเที่ยว ต้องจัดโปรแกรมเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน เพื่อเสนอเข้าร่วมโครงการกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

จากนั้นจะประเมินเพื่อค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้บริการด้วยโปรแกรมที่เสนอมาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

ฉะนั้นในขั้นต้นจะอยู่ที่ประมาณ 12,500 บาท/โปรแกรม โดยรัฐบาลจะสนับสนุนประมาณ 40% ไม่เกิน 5,000 บาท

สำหรับโครงการนี้มีทั้งหมด 1 ล้านสิทธิ์ ส่วนช่วงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ คือเดือน พ..-.. 2564 และต้องเดินทางเที่ยวข้ามจังหวัด ในวันธรรมดา (อาทิตย์พฤหัสบดี)

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจรับสิทธิ์ต้องเข้าไปเลือกโปรแกรมผ่านเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จากนั้นติดต่อบริษัทนำเที่ยวแล้วชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ เท่านั้น

ที่มา ไทยรัฐ

Writer Profile : Bestps
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post

10 เรื่องใหญ่รอบโลกในปี 2020