eşya depolama istanbul eşya depolama

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Writer : kantapetch

: 22 ตุลาคม 2563

 

 

ตามที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กทม. เมื่อ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รวมถึงประกาศฉบับที่ 2 ในวันที่ 16 ตุลาคม เพื่อใช้มาตรการเร่งด่วนยับยั้งการกระทำที่กระทบต่อสถาบันกษัตริย์ ควบคุมความวุ่นวายที่นำไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อย

 

ในประกาศระบุว่า ปัจจุบันเหตุการณ์ร้ายแรงอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานรัฐก็ดำเนินการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหานี้ได้ตามปกติแล้ว

 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงประกาศ ‘ยกเลิก’ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กทม. (ทั้งสองฉบับ)

 

ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง ที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นอันสิ้นสุดลง มีผลตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

 
Writer Profile : kantapetch
หมาผู้พยายามน่ารักเท่าโลก
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post