อัพเดทฮอทฮิท

บรรยากาศงานจับมือBNK48 4th Single ‘Kimi wa Melody’ Handshake Event

บรรยากาศงานจับมือBNK48 4th Single ‘Kimi wa Melody’ Handshake Event

ในยุคนี้ที่ผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ มีบทบาทและเคลื่อนไหวด้านสิทธิทางสังคมมากขึ้น จนหลายคนเข้าใจแล้วว่าตัวตนของความรักที่หลากหลายนี้ ไม่ใช่เรื่องประหลาดหรือน่ากลัวแต่อย่างใด ถึงอย่างนั้นหลายคนก็ยังคิดว่าอยากจะเข้าใจเรื่องราวความรักที่หลากหลายนี้ให้มากขึ้น ครั้นจะไปถามเพื่อนที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศก็อาจจะดูเป็นการระรานเรื่องส่วนตัวมากเกินไป (more…)
15 กุมภาพันธ์ 2562
รู้จักกับ HPV ไวรัสร้ายก่อมะเร็ง

รู้จักกับ HPV ไวรัสร้ายก่อมะเร็ง