eşya depolama istanbul eşya depolama

ด่วน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 3 เพิ่มอาชีพยกเว้นเคอร์ฟิว เช่น ผู้ป่วย แพทย์ ผู้ขนส่งอาหาร พัสดุ

Writer : Yoom

: 10 เมษายน 2563

วันที่ 10 เมษายน 2563 ได้มีการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉนับที่ 3 ที่ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีสรุปใจความว่า อนุญาติให้ผู้ที่ประกอบอาชีพที่จำเป็นสามารถทำงานได้ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว เช่น แพทย์หรือพยาบาล อาชีพรักษาความปลอดภัย ผู้ขนส่งอาหารหรือยา เป็นต้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องแสดงบัตรประชาชนและหนังสือรับรองความเป็นต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออนุญาติ

Writer Profile : Yoom
เด็กหนุ่มจบปรัชญาและศาสนาแต่มาทำงานเป็น Content Creator รักการปีนเขา เวลาว่างชอบเล่นกับแมว และชอบถ่ายวิดิโอเป็นชีวิตจิตใจ
View all post

ปิดโหมดสีเทา