eşya depolama istanbul eşya depolama

กทม. คลายล็อค ร้านนวด-เสริมสวย-พิพิธภัณฑ์-สวนสาธารณะ มีผล 1 มิ.ย. เป็นต้นไป

Writer : jazziishappy

: 31 พฤษภาคม 2564

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2564) ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2564 ประชุมพิจารณาผ่อนปรนมาตรการสำหรับสถานประกอบการ

เนื่องจากพบว่า ขณะนี้คลัสเตอร์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่พบในชุมชน ตลาด แคมป์คนงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าควบคุมโรค และสถานการณ์การระบาดยังคงทรงตัวอยู่ในคลัสเตอร์เฉพาะกลุ่มดังกล่าว

ในส่วนของสถานประกอบการบางประเภทไม่พบคลัสเตอร์การระบาดแต่อย่างใด ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ผ่อนปรนเปิดสถานประกอบการบางประเภท

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของภาคธุรกิจ และให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ ภายใต้มาตรการของรัฐที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

โดยสถานประกอบการที่ได้รับการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการให้เปิดได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ..64 เป็นต้นไปมีดังนี้

  1. พิพิธภัณฑ์, อุทยานวิทยาศาสตร์, โบราณสถาน และหอศิลป์ : เปิดได้ภายใต้มาตรการที่เข้มงวด เช่นห้ามเข้าเยี่ยมชมเป็นกลุ่มคณะที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก
  2. สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง, ร้านทำเล็บ : เปิดได้ภายใต้มาตรการที่เข้มงวด เช่น หากพบการติดเชื้อในสถานบริการจำพวกนี้ ให้ปิด 14 วัน
  3. คลินิกเสริมความงาม
  4. สปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ : เปิดได้แต่งดเว้น การอบตัว อบสมุนไพร หรืออบไอน้ำ และการนวดบริเวณใบหน้า
  5. สวนสาธารณะ : เปิดภายใต้มาตรการที่เข้มงวด เช่น ห้ามไม่ให้มีการนั่งร่วมกลุ่ม และไม่ให้นำอาหารเข้ามารับประทาน ยกเว้นน้ำดื่ม

สำหรับสถานประกอบการประเภทอื่นๆ ยังคงให้ปิดตามประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่29) ต่อไปจนถึงวันที่ 14 มิ..64

ที่มา : ประชาชาติ

TAG :
Writer Profile : jazziishappy
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post