ถอนวาระ CPTPP ที่จะเข้าครม. 28 เม.ย. นี้ แจงยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม

Writer : incwaran

: 27 เมษายน 2563

27 เม.ย. 63 นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประสานกับครม.เศรษฐกิจ ถอนวาระครม. ในวันที่ 28 เม.ย. 2563 เรื่องการลงนามข้อตกลงความเข้าใจและความก้าวหน้าหุ้นส่วนข้ามแปซิฟิก (CPTPP/ซีพีทีพีพี)

สาเหตุจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งการประชุมเรื่องนี้อาจยังไม่เหมาะสม รวมทั้งความกังวลบางประเด็นเกี่ยวกับ CPTPP เช่น การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ การเปิดตลาดให้กับสินค้าใช้แล้วที่นำมาปรับปรุงสภาพเป็นของใหม่และการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐ

ที่มา matichon

TAG : CPTPP
Writer Profile : incwaran
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post