eşya depolama istanbul eşya depolama

‘คนละครึ่ง’ เตรียมลงทะเบียน เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์ กลางเดือน ม.ค.นี้

Writer : Bestps

: 8 มกราคม 2564

คลัง เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งอีก 1 ล้านสิทธิ กลาง ..นี้

วันนี้ (8 .. 64)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า โครงการคนละครึ่งจะมีการเปิดในลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ครบจำนวน 15 ล้านสิทธิ โดยมีสิทธิ์คงเหลือจากระยะแรก (เฟส 1) รวมจำนวนคงเหลือในระยะสอง (เฟส 2) มีประมาณเกือบ 1 ล้านสิทธิ์นั้น

โดยทางกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในช่วงกลางเดือนมกราคม 2564 นี้ ทั้งนี้ ต้องรอสรุปยอดสิทธิ์คงเหลืออย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ที่มา มติชน

Writer Profile : Bestps
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post