เราไม่ทิ้งกัน เริ่มโอนสัปดาห์นี้ 5,000 บาท อีก 3 ล้านราย คนที่ยังไม่ได้รอบเม.ย. รวบยอดเป็น 10,000 บาท

Writer : incwaran

: 5 พฤษภาคม 2563

สัปดาห์นี้ (5-8 พ.ค. 2563) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกระทรวงการคลัง เตรียมโอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน” ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com อีก 3 ล้านราย ซึ่งจะทำให้มีผู้ได้รับเงินรวมทั้งหมดกว่า 11 ล้านราย โดยแบ่งการโอนเงิน ดังนี้

  • 5 พ.ค. โอนได้ประมาณ 8 แสนราย
  • 6 พ.ค. โอนได้ประมาณ 1 แสนราย
  • 7 พ.ค. โอนได้ประมาณ 1 ล้านราย
  • 8 พ.ค. โอนได้ประมาณ 1 ล้านราย

ส่วนรายที่ได้รับเงินในเดือนพ.ค. เป็นเดือนแรก จะรวมยอดกับเดือนเม.ย. รวมเป็น 10,000 บาท

ที่มา thebangkokinsight