eşya depolama istanbul eşya depolama

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดล็อก รพ.เอกชน-อปท. สั่งซื้อวัคซีนได้เอง

Writer : Yoom

: 9 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)  ศบค. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19

มีใจความสำคัญในการปลดล็อกให้รพ.เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาและสั่งซื้อได้เอง ผ่านองค์การเภสัมกรรม  ผ่านองค์การเภสัชกรรม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ฯลฯ ได้ โดยมีกำหนดแนวทางบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 จำนวน 6 ข้อ

TAG :
Writer Profile : Yoom
เด็กหนุ่มจบปรัชญาและศาสนาแต่มาทำงานเป็น Content Creator รักการปีนเขา เวลาว่างชอบเล่นกับแมว และชอบถ่ายวิดิโอเป็นชีวิตจิตใจ
View all post