category หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562


: 17 เมษายน 2562

นับจากนี้อีกไม่กี่วัน การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะประกอบพิธีในวันที่ 3-5 พฤษภาคมนี้ โดยการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ พิธีเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องปลาย สำหรับพิธีเบื้องต้นได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 เมษายนแล้ว เป็นการจัดทำน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก และได้เชิญคนโทน้ำอภิเษกจาก 77 จังหวัด รวม 86 คนโทมาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย

โดยวันที่ 18-19 เมษายนนี้ จะมีพิธีขบวนแห่เชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร และ ริ้วขบวนแห่เชิญคนโทน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวรารามฯ ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในโอกาสสำคัญที่จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ทีมงาน Mango Zero จึงนำหมายกำหนดการที่จะเกิดขึ้นในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมาให้ได้อ่านกัน

พระราชพิธีเบื้องต้น

6 เมษายน 2562

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 77 จังหวัด  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน กรณีจังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มากกว่า 1 แหล่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจะพิจารณามอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการเป็นประธานตามลำดับ

8 เมษายน 2562

พิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอารามหลวงประจำจังหวัด ทั้งหมด 76 จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ส่วนพิธีจัดทำน้ำสรงมธุรธาภิเษกใน 6 จังหวัดนั้นกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ผู้บริหารคือ ปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวง เป็นประธาน

9 เมษายน 2562

เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอารามหลวงประจำจังหวัด

10 เมษายน 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญคนโทน้ำอภิเษกแต่ละจังหวัดไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย

18 เมษายน 2562

ขบวนแห่เชิญน้ำอภิเษก จากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ขบวนแห่ประกอบด้วย ขบวนดุริยางค์กองทัพบก ขบวนธงชาติ รถแห่น้ำอภิเษก คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้เชิญคนโท ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการทุกจังหวัด รถตำรวจนำขบวนและปิดท้ายขบวน

จากนั้นเวลา 17.19 – 21.30 . ทำพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

19  เมษายน 2562

ริ้วขบวนแห่เชิญคนโทน้ำอภิเษก จำนวน 86 ใบ จากวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ริ้วขบวนแห่ประกอบด้วย ขบวนดุริยางค์กองทัพเรือ ขบวนธงชาติ ผู้เชิญพานดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ผู้เชิญพุ่มทองพุ่มเงิน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด รถแห่น้ำอภิเษก คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้เชิญคนโท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงมหาดไทย ขบวนดุริยางค์กองทัพอากาศ

22-23  เมษายน 2562 

พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ จารึกดวงพระบรมราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร และจารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

(ประชาชนสามารถร่วมเฝ้าชมขบวนแห่น้ำอภิเษก ในวันที่ 18-19 เม.. ได้ตามเส้นทางที่กำหนด โดยจะต้องแต่งกายสุภาพสีเหลือง

พระราชพิธีเบื้องกลาง

2 พฤษภาคม 2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายราชสักการะ พระปฐมบรมราชานุสรณ์ (.1) สะพานพระพุทธยอดฟ้า , พระบรมราชานุสรณ์  .5 พระลานพระราชวังดุสิตและทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

3 พฤษภาคม 2562

ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง

4 พฤษภาคม 2562

เวลา 10.00 .

  • ทรงสรงมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักพรรดิพิมาน
  • ทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์
  • ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ

เวลา 14.00 .

  • เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

เวลา 16.00 .

  • เสด็จขบวนราบใหญ่ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปราสาทพระเทพบิดร และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เวลา 18.00 .

เจ้าพนักงานเวียนเทียนสมโภช ณ หมู่พระมหามณเฑียร

5 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.00 .

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

16.30 .

เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค โดยเสด็จจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี ไปตามถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนตะนาวไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จากนั้นออกจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เลี้ยวขวาไปยังถนนพระสุเมรุ เลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนิน เลี้ยวซ้ายถนนอัษฎางค์ที่แยกคอกวัว ตรงไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ออกจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เลี้ยวขวาเข้าถนนเจริญกรุง ตรงไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ออกจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เลี้ยวขวาเข้าถนนมหาราช เลี้ยวเข้าไปยังพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง รวมระยะทางเสด็จ 6.77 กิโลเมตร ( ประชาชนสามารถเฝ้ารับเสด็จตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน )

6 พฤษภาคม 2562

เวลา 16.30 .

เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ให้ประชาชนเฝ้า ถวายพระพรชัยมงคล

เวลา 17.30 .

เสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสามให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

พระราชพิธีเบื้องปลาย

เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร  โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งจะขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ช่วงปลายเดือน ตุลาคม 2562

Writer Profile : หญิงเกศ
สตรีผู้หลงใหลในการกิน อินกับการเดินทาง หลงทางในตัวหนังสือ(นิยาย) ทำปากจือเวลาถ่ายรูป
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save