หนาวแล้วนะ! กรมอุตุฯ ประกาศไทยเข้าหน้าหนาวอย่างเป็นทางการ แต่ฝนจะยังตกอยู่

Writer : kantapetch

: 22 ตุลาคม 2563

 

หนาวแล้วนะ! กรมอุตุฯ ประกาศไทยเข้าหน้าหนาวอย่างเป็นทางการ แต่ฝนจะยังตกอยู่

 

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ประเทศไทยเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วตั้งแต่วันนี้ (22 ตุลาคม)

 

โดยลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก

 

ประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้ว

 

แต่ในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวปีนี้ อากาศบริเวณไทยตอนบนยังแปรปรวน จะมีฝนตกในบางช่วง (แต่ปริมาณไม่มาก) ส่วนภาคใต้ ยังคมีฝนตกชุกหนาแน่น

 

Writer Profile : kantapetch
หมาผู้พยายามน่ารักเท่าโลก
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post