ทำงานกับคนต่าง Gen ยังไงให้มีความสุข

Writer : Yoom

: 6 สิงหาคม 2562

บ่อยครั้งที่การทำงานมักเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกระหว่างคนต่างวัย จนหลายครั้งก็ทำให้เด็กรุ่นใหม่ ๆ หรือคนรุ่นเก่าเกิดอาการบ่อยเหนื่อย ทำงานไม่สนุก ไม่มีความสุข จนบ่อยครั้งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้มีอัตราการลาออกที่สูงขึ้น 

สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีปัจจัยมากมาย อาจจะเป็นเพราะไลฟ์สไตล์ที่ต่างกัน ความเข้าใจและชุดความรู้ก็ต่างกัน นอกจากนั้นความท้าทายในการทำงานของคนแต่ละวัยก็ต่างกันอีก แต่จะทำยังไงล่ะ ให้เราทำงานกับคนต่าง Gen ได้อย่างมีความสุข และเข้าใจกันมากขึ้น

Gen B ( อายุ 55-73 )

รูปแบบการทำงาน

 • คน Gen B ส่วนมากแล้วจะอยู่ในวัยที่เกษียณ หรือทำงานอยู่ก็อยู่ในระดับผู้บริหาร ที่ปรึกษา  คน Gen B เกิดมาในช่วงที่ยากลำบาก ทำให้ผู้คนในยุคนั้นต้องทำงานหนัก อดทน เลือกงาน เพราะฉะนั้นแล้วรูปแบบของคน Gen B จึงชอบเห็นลูกน้องทำงานหนัก มีความอดทน เป็นคนมีสัมมาคารวะ
 • คน Gen B จะไม่สามารถทำงานกับเทคโนโลยีได้ดีที่เท่าไหร เพราะไม่สามารถปรับตัวได้เร็วเท่าเวลาทำงานด้วยเราอาจต้องใช้ส่งเอกสาร หรือการพูดคุยอย่างเป็นทางการมากว่า ก็ขอให้เข้าใจ แต่มีความสามารถให้คำปรึกษา เพราะมีประสบการณ์ในการทำงานสูง

เป้าหมายในการทำงาน

 • Gen B ต้องการความเคารพนับถือ เพราะพวกเขามีอายุการทำงานที่มากสุด เพราะฉะนั้นแล้วเป้าหมายของพวกเขาคือตำแหน่งงานที่สามารถให้คำปรึกษาแก่คนรุ่นหลัง ๆ ได้ และพวกเขาต้องการงานที่ทำให้พวกเขารู้สึกยังมีคุณค่าอยู่นั้นเอง

งานที่คน Gen นี้ควรทำ

 • Gen B เนื่องด้วยคน Gen B มีประสบการณ์ที่มากที่สุดในแต่ Gen ทำให้พวกเขามีความสามารถในด้านการเป็นที่ปรึกษาที่ดีในการมองภาพรวมและด้วยอายุงานที่มากจึงทำให้เขามีเครื่อข่ายกับเพื่อนร่วมอาชีพเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นแล้วงานที่เหมาะที่สุดสำหรับคนกลุ่มนี้ก็คือ งานที่ปรึกษา

Gen X ( อายุ 40-54 )

รูปแบบการทำงาน

 • Gen X ( อายุ 40-54 ) ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในระดับผู้บริหาร หัวหน้าทีม คน Gen X คือคนที่เป็นรุ่นลูกของคน​ Gen B ทำให้พวกเขาเหล่านั้นถูกเลี้ยงดูมาให้มีระเบียบวินัย ทำให้พวกเราชอบทำงานที่เป็นระเบียบวินัยเป็นขั้นเป็นตอน แต่พวกเขาก็เชื่อว่าชีวิตยังมีอะไรนอกเหนือจากก็ทำงานหนัก เพราะเขาเห็นคนรุ่นพ่อแม่ทำงานมากอย่างหนัก ทำให้คน Gen X ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมาก ทำให้ชอบรูปแบบทำงานที่เป็นทีม หากคุณต้องทำงานกับคน Gen X สิ่งที่ควรรู้ก็คือ คุณครวรจะทำงานอย่างเป็นระเบียบทั้งการทำงานและเวลา แต่หากปัญหาหรือมีเหตผล พวกเขาก็พร้อมจะรับฟังคุณและให้คำปรึกษา

เป้าหมายในการทำงาน

 • Gen X ต้องการความมั่นคง พวกเขาถือว่าความมั่นคงในหน้าที่การงานคือความสำคัญอันดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นแล้วเป้าหมายในการทำงานคือ ตำแหน่งที่มีความมั่นคงสามารถให้พวกเขาทำงานได้จนวัยเกษียณ เพราะฉะนั้นแล้วสวัสดิการและความมั่นคงต่าง ๆ ก็ทำให้พวกเขารักที่จะทำงานอยู่ในตำแหน่งนี้

งานที่คน Gen นี้ควรทำ

 • Gen X เป็นคนที่มีความสามารถในการบริหารคนได้ดีที่สุด เพราะพวกเขารักการทำงานเป็นทีมและสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ตำแหน่งงานที่เหมาะที่สุดจึงเป็นตำแหน่งงานที่อยู่ในระดับหัวหน้าทีมหรือผู้บริหารหรือหัวหน้าทีม เพราะพวกเขามีความสามารถในการทำงานกับคนหมู่มากได้ดีที่สุด

Gen Y ( อายุ 22-39 )

รูปแบบการทำงาน

 • คน Gen Y ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้มักจะอยู่ในตำแหน่งงานที่อยู่ในระดับ หัวหน้าทีม รุ่นพี่ในที่ทำงานจนถึงเด็กจบใหม่ คน Gen Y เกิดมาพร้อมกับยุคพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความสามารถในการปรับตัวได้ไว ยืดหยุ่น ทำหลายอย่างได้พร้อมกัน แต่ข้อเสียก็คือ ไม่ชอบงานที่มีเงื่อนไขและข้อบังคับมากมาย และหมดความอดทนได้ง่ายหากรู้สึกว่างานไม่ท้าทาย การทำงานกับคน Gen Y คือคุณต้องให้ความอิสระกับคนเหล่านั้น ให้เขาได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถและไอเดียใหม่ๆ อยู่เสมอ

เป้าหมายในการทำงาน

 • คน Gen Y ต้องการความก้าวหน้า พวกเขาเชื่อว่าการทำงานคือการเติบโต พวกเขาจะมีความสุขเมื่อโปรเจคหรืองานของเขาประสบความสำเร็จด้วยดี เพราะฉะนั้นแล้วเป้าหมายของพวกเขาคืองานที่ทำให้เขารู้สึกก้าวไปต่อได้ในอนาคต

งานที่คน Gen นี้ควรทำ

 • Gen Y เป็นคนที่อยากเติบโตในสายงานที่ตัวเองทำอยู่ เพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาจะมีความสุขหากได้ทำงานที่เขารู้สึกว่าท้าทาย และเขาสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ต่อได้ในอนาคต ทำให้ตำแหน่งงานที่เหมาะที่สุดของคน Gen นี้ก็คืองานที่ทำให้พวกเขาได้มีโอกาสเติบโตเป็นหัวหน้าในอนาคต

Gen Z ( อายุ21ลงไป )

รูปแบบการทำงาน

 •  คน Gen Z คือคนที่จะเข้ามาเป็นแรงงานในอนาคตอันใกล้ พวกเขาเหล่านี้เกิดมาพร้อมกับความเจริญทางเทคโนโลยีและความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา คน Gen Z จะเป็นคนที่มองหา Passion เป็นอันดับแรก พวกเขาให้ความสำคัญที่คุณค่าของงานมากกว่าความมั่นคงในงาน พวกเขาแต่ละคนมีความเป็นตัวเองสูง หากรู้สึกไม่พอใจตรงไหน ก็พร้อมที่จะพูดถึงปัญหา เพราะฉะนั้นแล้วคน Gen Z ต้องการหัวหน้าทีมที่รับฟังความคิดเห็น และพร้อมจะผลักดันพวกเขา

เป้าหมายในการทำงาน

 • Gen Z ความสนุกและความท้าทาย พวกเขาเชื่อว่างานที่ดีคืองานที่สนุกและท้าทาย เงินอาจไม่ใช่ปัจจัยหลักสำหรับคน Gen นี้ แต่งานที่ทำให้พวกเขารู้สึกพร้อมที่จะทุ่มแรงกายและแรงใจไปกับมันนี้แหละถึงสำคัญ เพราะฉะนั้นแล้วเป้าหมายของพวกเขาคืองานที่พร้อมจะให้เขาได้สนุกและทำอะไรแปลกใหม่ไปกับมัน

งานที่คน Gen นี้ควรทำ

 • Gen Z เนื่องจากคนเหล่านี้เป็นคนที่ชอบความสนุกสนาน และไม่น่าเบื่อหน่าย หากพวกเราได้รับงานที่ซ้ำๆ เดิมๆ อาจทำให้พวกเขารู้สึกเบื่อหน่ายได้ เพราะฉะนั้นแล้วงานที่เหมาะสำหรับคน Gen Z ก็คืองานที่ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา

ทลายช่องว่างระหว่างวัย

ปัจจัยสุดท้ายที่ทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานของเราได้อย่างมีความสุขก็คือการทลายช่องว่างระหว่างวัย การทลายช่องว่างระหว่างวัยนี้สามารถทำให้คนต่าง Gen สามารถเข้าใจความต่างของแต่ละวัยได้มากขึ้นเช่น

 • ให้เกียรติการตัดสินใจของคนต่าง Gen
 • ชมเชยกันมากขึ้น
 • พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนอกเหนือจากเรื่องงาน
 • รู้จักวางตัวเอง
 • ใจกว้างและยอมรับความต่าง

 

 

Writer Profile : Yoom
เด็กหนุ่มจบปรัชญาและศาสนาแต่มาทำงานเป็น Content Creator รักการปีนเขา เวลาว่างชอบเล่นกับแมว และชอบถ่ายวิดิโอเป็นชีวิตจิตใจ
View all post

10 ภาพยนตร์ Feel Good เอาไว้ดูคลายเครียด


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save