eşya depolama istanbul eşya depolama

ครม.เคาะแล้ว เปิดจ้างงาน 10,000 คน รายได้ 18,000 บาทต่อเดือน

Writer : Yoom

: 8 มิถุนายน 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่วมกันในการจ้างงานพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การอนุมัติครั้งนี้มีการจัดสรรงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการชั่วคราวเดือนละ 18,000 บาทต่อเดือนเป็นวงเงินรวมทั้งหมด 2,254.32 ล้านบาท  และผู้ที่จะเข้ามาทำงานต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กจบใหม่ ในการทำงานจะจัดเป็นสัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี แต่จะได้รับสิทธิเท่ากับข้าราชการปกติ ส่วนหน่วยงานที่จัดสรรให้ทำจะเป็นหน่วยงานกลุ่มบริหารทั่วไป หน่วยงานข้าราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือหน่วยงานบริหารงานส่วนกลาง เป็นต้น โดยการรับสมัครจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ และจะประกาศผลภายในวันที่ 16 กรกฎาคม

TAG :
Writer Profile : Yoom
เด็กหนุ่มจบปรัชญาและศาสนาแต่มาทำงานเป็น Content Creator รักการปีนเขา เวลาว่างชอบเล่นกับแมว และชอบถ่ายวิดิโอเป็นชีวิตจิตใจ
View all post