category เชียงใหม่เคลื่อนไหวโต้โควิด19 ปิดห้าง-ถนนคนเดิน

Writer : Patta.pond

: 22 มีนาคม 2563

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ออกคำสั่งให้ปิดห้างสรรพสินค้าบางส่วน ถนนคนเดิน และ 28 สถานที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 มีผลบังคับตั้งแต่ 23 มี.ค.-13 เม.ย.63 

ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 22 มีนาคม 2563 ได้มีมาตรการให้สถานที่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด แออัด เบียดเสียด ในจังหวัดเชียงใหม่ ถือปฎิบัติดังนี้

ข้อ 1 ยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COMD-19) จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563

ข้อ 2 ให้สถานที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00น ถึง วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. ดังนี้

(1) ปิดสถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา

(2) ปิดศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ

(3) ปิดพื้นที่บางส่วนของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่มีร้านค้าย่อย ในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต สํานักงาน ธนาคาร สําหรับร้านอาหารให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น

(4) ตลาด ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสําเร็จ เพื่อนํากลับไป บริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต

(5) ปิดตลาดถนนคนเดิน

(6) ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น และร้านอาหาร เครื่องดื่ม ในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมเท่านั้น

(7) ปิดพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ในร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม

(8) ปิดสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ รวมถึงสถานที่ซึ่งมุ่งเน้นการขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดื่มกินในสถานที่และบริเวณนั้น อาทิ ร้านเหล้าตอง ฯลฯ

(9) ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 (ได้แก่ ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม)

(10) ปิดสถานประกอบกิจการอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่การรักษาพยาบาลดังกล่าว ในสถานพยาบาล

(11) ปิดร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม ร้านตัดแต่งเล็บ

(12) ปิดสถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

(13) ปิดสถานที่ให้บริการควบคุมน้ําหนัก คลินิกเสริมความงาม และสถานเสริมความงาม

(14) ปิดสระว่ายน้ํา (รวมถึงสระว่ายน้ําของหมู่บ้าน หรืออาคารชุดที่พักอาศัย)

(15) ปิดสถานที่ออกกําลังกาย (Fitness)

(16) ปิดสถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

(17) ปิดเครื่องเล่นในอาคาร เครื่องเล่นภายนอกอาคาร เครื่องเล่นชั่วคราว สวนสนุก รวมถึงโซน อุปกรณ์เครื่องเล่นสําหรับเด็กเล่นในห้างสรรพสินค้า

(18) ปิดร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และตู้เกม หรือสถานที่อื่นใดที่มีการให้บริการในลักษณะคล้ายกัน

(19) ปิดร้านคาราโอเกะ ฯ

(20) ปิดสถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร)

(21) ปิดศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา

(22) ปิดสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

(23) ปิดสนามยิงปืน

(24) ปิดบ่อตกปลา/ตกกุ้ง หรือ กิจกรรมใดในประเภทเดียวกัน

(25) ปิดสนามกีฬาประเภทที่มีการสัมผัสร่างกายหรือใช้อุปกรณ์กีฬาร่วมกัน อาทิ สนามฟุตซอล ฯลฯ

(26) ปิดโต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง

(27) ปิดสนามมวย โรงเรียนสอนมวย ค่ายมวย โรงเรียนสอน/ฝึกซ้อมศิลปะป้องกันตัว

(28) ปิดสนามชนไก่ สนามซ้อมประลองไก่ สนามม้า หรือสนามหรือพื้นที่การจัดให้สัตว์ต่อสู้กัน

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

Writer Profile : Patta.pond
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post
WHO เรียกร้องให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมาตรการในการต่อสู้กับ COVID-19 มากขึ้น

WHO เรียกร้องให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมาตรการในการต่อสู้กับ COVID-19 มากขึ้น

Tenet ยังโดนโควิด!! เมื่อเทียบรายได้ทั่วโลกยังไม่ได้กำไร

กรมอนามัยขอความร่วมมืองด ขูด อุด ผ่าฟัน เลี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19 อาการฉุกเฉินพบทันตแพทย์ได้ตามปกติ

สงกรานต์อย่างไรให้พ้นภัยโควิด-19 ฉบับ Social Distancing

ศบค. เผยเตรียมคลายมาตรการล็อคดาวน์ หลังพบจำนวนผู้ติดเชื้อต่ำสุดในรอบหลายเดือน

ไทยเพิ่ม มาเลเซีย, เมียนมาร์, ลาว, กัมพูชา และ อินโดนีเซีย เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก แนะแนวทางผ่อนปรนบางอาชีพในช่วง COVID-19

พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ห้างถูกยิงเสียชีวิต

พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ห้างถูกยิงเสียชีวิต "เพราะห้ามไม่ให้ลูกค้าที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าร้าน"

นายกฯ บินไประยองเย็นนี้ ลงพื้นที่จุดเสี่ยง COVID-19 โรงแรม ห้างฯ ตลาด

ครัวเรือนไทยเกือบครึ่งไม่มีเงินออม เกินครึ่งมีเงินเก็บพอใช้จ่ายไม่เกิน 3 เดือน กว่า 70% รายได้ลดลงหลังเกิด COVID-19

รัฐบาลอังกฤษสั่งซื้อเครื่องตรวจโควิด-19 จากบริษัทที่ทักษิณร่วมลงทุน 5.8 ล้านชุด

สิงคโปร์ปิดเมืองถึง 4 พ.ค. พร้อมออกกฎห้ามพบปะกัน ป้องกัน COVID-19 ระบาดเพิ่ม

7-Eleven ออกกฎลูกค้าเข้าร้านได้ครั้งละ 10 - 15 คน สวมหน้ากาก และเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัย

ชัยภูมิพบผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว แต่กลับมาพบเชื้อใหม่