category ครัวเรือนไทยเกือบครึ่งไม่มีเงินออม เกินครึ่งมีเงินเก็บพอใช้จ่ายไม่เกิน 3 เดือน กว่า 70% รายได้ลดลงหลังเกิด COVID-19

Writer : incwaran

: 20 กรกฏาคม 2563

ข้อมูลจากรายงาน ธนาคารไทยพานิชย์ ระบุว่า ช่วงครึ่งแรกของปี 2562 (ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19) พบว่ากว่า 8 ใน 10 ของครัวเรือนครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 1 หมื่นบาท/เดือนและมีหนี้สิน ไม่มีเงินออม คิดเป็น 43% ต่อจำนวนครัวเรือนไทยทั้งหมด

ครัวเรือนที่มีสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับใช้จ่ายน้อยกว่า 3 เดือน ณ ครึ่งแรกของปี 2562 คิดเป็น 59.2% ต่อจำนวนครัวเรือนไทยทั้งหมด

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ทำการสำรวจออนไลน์ 2 ครั้ง ดังนี้

ผลกระทบด้านสังคม (จำนวนตัวอย่าง 43,338 สำรวจระหว่างวันที่ 13-27 เม.ย. 2563) 

  • 49% ระบุว่าความวิตกกังวลนี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก
  • ผลกระทบมากที่สุด คือ ความไม่สะดวกในการเดินทาง 
  • ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเด็กวัยเรียน 46% ไม่พร้อมที่จะเรียนระบบออนไลน์ เนื่องจากไม่มีคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือแท็บเล็ต อีกเหตุผลคือ เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเวลาในการช่วยเหลือบุตรหลานในการเรียนออนไลน์

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ (จำนวนตัวอย่าง 27,986 สำรวจระหว่างวันที่ 27 เม.ย.-18 พ.ค. 2563)

  • ผู้ตอบแบบสอบถาม 73.2%  มีรายได้ลดลงหลังเกิดการระบาด โดยในจำนวนนี้ 39.9% มีรายได้ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง และพบว่า ผู้มีการศึกษาต่ำมีความเสี่ยงที่จะมีรายได้ลดมากกว่าผู้มีรายได้สูง
  • กว่า 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าถูกกระทบจากโควิดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น ถูกพักงาน เลิกจ้าง ยอดขายลดลง หรือปิดกิจการ 

ด้าน ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ ‘เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ’ สอบถามผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-24 พ.ค. 2563 มีผู้ตอบแบบสอบถาม 1,998 คน พบว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของครัวเรือน ‘ก่อนเกิด’ สถานการณ์ COVID-19 (ม.ค. 2563) ครัวเรือนส่วนใหญ่มีงานทำเป็นส่วนใหญ่ หรือเป็นประจำ มีสัดส่วนรวมกัน 70% ว่างงาน 10% 

ครัวเรือนกว่า 50% ที่มีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาท/เดือน ลงมา มีกันชนทางการเงิน (หลักประกันเพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ) ไม่เกิน 3 เดือน 

ที่มา https://www.tcijthai.com/news/2020/7/scoop/10690

Writer Profile : incwaran
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก แนะแนวทางผ่อนปรนบางอาชีพในช่วง COVID-19

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก แนะแนวทางผ่อนปรนบางอาชีพในช่วง COVID-19

Tenet ยังโดนโควิด!! เมื่อเทียบรายได้ทั่วโลกยังไม่ได้กำไร

หมอเตือน! ไม่ควรใส่แมสก์ขณะวิ่งออกกำลังกาย ปอด หัวใจและหลอดเลือดทำงานหนักขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตรแจกเมล็ดพันธุ์ผักฟรี ลงทะเบียนออนไลน์ 7 พ.ค. เวลา 5 โมงเย็น มีจำนวนจำกัด

5 นวัตกรรมช่วยรักษาระยะห่างทางสังคมที่ทั้งไทยทั่วโลกใช้กัน

1 มิ.ย.เปิดโรงหนัง ร้านนวดไทย ฟิตเนส ขยายเวลาเปิดห้างและลดเวลาเคอร์ฟิว หลังศบค.ประกาศผ่อนคลายระยะ 3

27 สถานที่เปิดได้ ในช่วงผ่อนปรนระยะ 3 เริ่ม 1 มิ.ย. 2563

จ่อคลาย 12 กิจการ สนามมวย โรงเรียน ผับบาร์ สถานบริการ เตรียมเปิด!!

จ่อคลาย 12 กิจการ สนามมวย โรงเรียน ผับบาร์ สถานบริการ เตรียมเปิด!!

พบผู้ป่วยโควิดใหม่ ทหารอียิปต์ เข้ามาปฏิบัติภารกิจในไทย

ระยองรับมืออย่างไร เมื่อกลายเป็นพื้นที่เสี่ยง COVID-19

นายกฯ บินไประยองเย็นนี้ ลงพื้นที่จุดเสี่ยง COVID-19 โรงแรม ห้างฯ ตลาด

รัฐบาลอังกฤษสั่งซื้อเครื่องตรวจโควิด-19 จากบริษัทที่ทักษิณร่วมลงทุน 5.8 ล้านชุด

หญิงไทยตรวจพบ COVID-19 ที่รพ.ย่านบางนา หลังลักลอบข้ามแดนมาจากเมียนมา

ปีใหม่นี้ จัดกิจกรรมได้ ต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมาย ย้ำประชาชนทำตามมาตรการป้องกันต่อไป