เฮ! ลดเงินสมทบ ‘ประกันสังคม’ 3 เดือน พร้อมจ่ายเยียวยาผู้ว่างงานจากพิษโควิด-19 

Writer : Bestps

: 4 มกราคม 2564

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน แถลงมาตรการเยียวยาผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ระลอกใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 มาตรการหลักคือ

มาตรการแรกกำหนดให้ลดเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคมมีนาคม 2564 การช่วยเหลือในครั้งนี้ คาดว่า จะสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทุกฝ่ายได้ถึง 15,660 ล้านบาท

ในส่วนของมาตการที่สองเป็นการเยียวยาผู้ประกันตนจากการว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (โรคระบาด) ลูกจ้างกลุ่มนี้ มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้างรายวันระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ซึ่งมาตรการนี้ครอบคลุมทั้งประเทศ ไม่ใช่เพียง 28 จังหวัดตามที่มีประกาศสั่งให้หยุดกิจการ

ที่มา มติชน

Writer Profile : Bestps
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post