ลุ้น ประกันสังคม จ่ายเงินชดเชย 50% จากโควิด-19

Writer : incwaran

: 22 ธันวาคม 2563

รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าคณะกรรมการประกันสังคม มีมิตเห็นชอบ จ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงาน เป็นจำนวน 50% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน ให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ที่มา thebangkokinsight