eşya depolama istanbul eşya depolama

มิเตอร์กี่แอมป์เช็คได้ไม่ยาก รู้ก่อนรับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน

Writer : kantapetch

: 10 เมษายน 2563

มิเตอร์กี่แอมป์เช็คได้ไม่ยาก รู้ก่อนรับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน

มาตรการเยียวยาในช่วง Covid-19 ระบาด ทยอยมีออกมาจากภาครัฐเรื่อยๆ ล่าสุด คณะรัฐมนตรี ก็มีมติเห็นชอบให้ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน เพิ่มเติม ถัดจากมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

นั่นคือ มาตรการค่าไฟฟ้า ‘ฟรี’ 90 หน่วย สำหรับคนที่อาศัยในบ้านที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ตั้งแต่เมษายน – มิถุนายน 2563

หลายคนน่าจะสงสัยว่า แล้วบ้านเราเข้าข่ายนี้หรือเปล่า? ต้องทำยังไงถึงจะได้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน? อะ เราจะช่วยบอกแบบเข้าใจง่ายๆ เดี๋ยวนี้ล่ะ

เริ่มจากออกไปหน้าบ้านแล้วดูว่ามิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านเรา คืออยู่เสาไฟฟ้าไหน ไปเอาบิลค่าไฟมาตรวจโดยไว ด้านบนจะมีช่องที่เขียนว่า “รหัสเครื่องวัดฯ” (Installation) ให้เอาตัวเลขในช่องนี้ ไปเทียบกับเลขบนมิเตอร์ ถ้าตรงกันก็ใช่ละ นี่แหละมิเตอร์ไฟบ้านเรา 

เสร็จแล้วก็มาเช็คว่า มิเตอร์ไฟฟ้าบ้านเรากี่แอมป์ สังเกตบนมิเตอร์จะมีระบุว่า 5(15) A หรือ 15(45) A ให้ดูจากอันนี้แหละ

5(15) A หมายความว่า เป็นมิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ สามารถใช้ไฟได้ถึง 15 แอมป์ โดยเป็นขนาดมิเตอร์ที่เล็กที่สุด และตรงกับมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีข้างต้น ส่วน 15(45) A เป็นขนาดมิเตอร์ที่ใหญ่กว่า และไม่ตรงตามมาตรการนี้ บ้านไหนที่เป็น 15(45) A จึงไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน

เสริมอีกนิดว่า มิเตอร์ที่มีขนาดเล็กเกินไป จะทำให้เครื่องไฟฟ้าบางชนิดไม่สามารถทำงานได้ หรือใช้แล้วทำให้ไฟดับทั้งบ้าน แต่เราก็ติดต่อขอเปลี่ยนขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าได้ โดยต้องเสียค่าเงินประกันและค่าบริการขอใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าไฟในแต่ละเดือนที่มากขึ้นด้วย

 

 

Writer Profile : kantapetch
หมาผู้พยายามน่ารักเท่าโลก
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post
[Covid-19 Phenomena] 12 New Normal ในมุมเศรษฐกิจ หลังผ่านพ้นวิกฤตโควิดระบาด

[Covid-19 Phenomena] 12 New Normal ในมุมเศรษฐกิจ หลังผ่านพ้นวิกฤตโควิดระบาด

[Covid-19 Phenomena] 10 New Normal ในมุมกีฬาและความบันเทิง หลังผ่านพ้นวิกฤตโควิดระบาด

[Covid-19 Phenomena] New Normal ในมุมการทำงาน ที่เปลี่ยนไปหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิดระบาด


ปิดโหมดสีเทา