องค์กรนักศึกษา ม.แม่โจ้ แถลงจุดยืน ยกเลิกรับน้องที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

Writer : kantapetch

: 22 ตุลาคม 2563

 

องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกหนังสือแถลงจุดยืนต่อทุกกิจกรรมที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักศึกษา

 

ในแถลงระบุว่า องค์กรยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาเป็นเจ้าของอำนาจโดยชอบธรรม และเคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลตามหลักรัฐธรรมนูญ

 

องค์กรขับเคลื่อนกิจกรรมและพิทักษ์สิทธิของนักศึกษาแม่โจ้ โดยยึดหลักเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ จึงประกาศไม่เห็นด้วยและคัดค้านกิจกรรมของนักศึกษาที่ซ่อนเร้นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะสู่อำนาจนิยมเผด็จการ ขัดต่อหลักการประชาธิปไตย

 

เป็นความเห็นชอบร่วมกันขององค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรทุกคณะ/วิทยาลัย หลังจากนี้จะไม่มีกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวอีก เพราะเสรีภาพของมนุษย์เป็นสิ่งที่พึงมีและไม่ควรถูกลิดรอน ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม

Writer Profile : kantapetch
หมาผู้พยายามน่ารักเท่าโลก
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post
ย้อนรอยที่มา กปปส. และคำตัดสินคดี

ย้อนรอยที่มา กปปส. และคำตัดสินคดี