ประกาศยกเว้นภาษี แก่ผู้ประกอบการ ที่รับบุคคลพ้นโทษเข้าทำงาน

Writer : jazziishappy

: 11 สิงหาคม 2563

กรมราชทัณฑ์เปิดเผยแก่สื่อมวลชนว่าขณะนี้ได้มีประกาศยกเว้นภาษี แก่ผู้ประกอบการ ที่รับบุคคลพ้นโทษเข้าทำงาน 

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 704) พ.ศ.2563 (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้พ้นโทษเข้าทำงาน) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  2563 นี้

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้นายจ้างที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เกิดการจ้างงาน ผู้พ้นโทษเข้าทำงาน โดยสามารถนำรายจ่ายที่เป็นค่าจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ มายกเว้นภาษีเงินได้ เป็นจำนวน  ร้อยละ 50 ของรายจ่าย

โดย พ.ร.ฎ. ฉบับนี้ กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3  ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับผู้พ้นโทษ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัว เข้าทำงาน 

สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของรายจ่าย ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษเฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อคนต่อเดือน ซึ่งการยกเว้นภาษีในครั้งนี้ เฉพาะรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม  พ.ศ.2563 นี้เท่านั้น  

ซึ่งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 4 ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) และ (2)  แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย ตั้งแต่เดือนที่รับผู้พ้นโทษเข้าทำงานจนถึงเดือนสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

สำหรับนายจ้างที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตาม พ.ร.ฎ. ฉบับนี้ จะต้องมีคุณสมบัติและสาระสำคัญ ดังนี้

  •  เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลเท่านั้น 
  •  มีการจ้างงานผู้พ้นโทษเข้าทำงาน 
  •  ผู้พ้นโทษที่รับเข้าทำงาน ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดที่พ้นโทษครบกำหนดตามหมายศาล หรือเป็นนักโทษที่มีหนังสือสำคัญพักการลงโทษกรณีปกติ หนังสือสำคัญพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ หรือหนังสือสำคัญการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก 
  •  ต้องเป็นผู้พ้นโทษที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีเท่านั้น

เหตุผลในการประกาศใช้  พ.ร.ฎ. ฉบับนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเกิดการจ้างงานผู้พ้นโทษ อันจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้พ้นโทษ ซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำ สอดคล้องกับภารกิจกรมราชทัณฑ์ ที่นอกจากการควบคุมผู้ต้องขังแล้ว ยังมีหน้าที่ในการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง 

โดยมีการติดตามผลการมีงานทำของผู้พ้นโทษ ผ่านระบบศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (ศูนย์ CARE) ของเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ  ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่กรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการคืนคนดีสู่สังคม

ที่มา : PPTV

TAG :
Writer Profile : jazziishappy
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post
6 คำแนะนำการแต่งกายในช่วงเวลาไว้ทุกข์ เพื่อถวายอาลัยอย่างที่สุด

6 คำแนะนำการแต่งกายในช่วงเวลาไว้ทุกข์ เพื่อถวายอาลัยอย่างที่สุด

เวชภัณฑ์จากรัฐบาลจีนบริจาคให้ไทยต่อสู้กับ COVID-19 เดินทางถึงกรุงเทพฯ แล้ววันนี้

ช้อปได้อย่างไร้กังวล งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 48 แบบออนไลน์ เริ่มแล้ววันนี้

ไขข้อข้องใจเรื่องการคืนเงินประกันใช้ไฟฟ้า

ใครมีสิทธิ์รับเงินเยียวยา COVID-19 5,000 บาท มาดูกัน!

NEW MG ZS  สมาร์ทเอสยูวี ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคน

รวมฮุคเพลงฮิตไว้ร้องไล่โควิท-19 ที่สายไหนก็ร้องตามได้

ผู้ว่านนทบุรี ประกาศขอความร่วมมือ

ผู้ว่านนทบุรี ประกาศขอความร่วมมือ "งดออกจากบ้าน5ทุ่มถึงตี5"

มิเตอร์กี่แอมป์เช็คได้ไม่ยาก รู้ก่อนรับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน

นายกฯ แถลง มีเงินเยียวยา 'เราไม่ทิ้งกัน' ทำได้แค่ 1 เดือนเท่านั้น ต้องรองบเพิ่ม

แจกอีก! ศิลปศาตร์ มธ. แจกคอร์สออนไลน์ภาษาแก่บุคคลทั่วไป

กรุงเทพฯ ประกาศขยายเวลาห้ามขายเหล้าจนถึง 30 เมษายน จังหวัดอื่นๆ ก็ประกาศด้วย

ไขข้อข้องใจค่าไฟ ทำไมยิ่งใช้ ยิ่งแพง!

เช็กด่วน! 'เราไม่ทิ้งกัน' รอบใหม่เริ่มโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท อีก 7 แสนรายที่ผ่านเกณฑ์วันนี้