สิงคโปร์ทดลองใช้หุ่นยนต์สุนัขเพื่อเตือน Social Distancing

Writer : Patta.pond

: 14 พฤษภาคม 2563

สิงคโปร์ทดลองใช้หุ่นยนต์สุนัขในการควบคุมระยะ  Social Distancing ที่สวนสาธารณะ บิชาน อังโมเกียว พาร์ค หุ่นยนต์นี้ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา มีกล้องคอยวัดระยะระหว่างบุคคล และจะส่งเสียงให้อยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

ที่มา : BBC

Writer Profile : Patta.pond
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post