eşya depolama istanbul eşya depolama

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เคาะแล้ว ‘ซิโฟาร์ม’ เข็มละ 888 บาท

Writer : Yoom

: 9 มิถุนายน 2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เผยการกำหนดราคาวัคซีนตัวเลือก ‘ซิโนฟาร์ม’ 888 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาพร้อมกันประกันผลข้างเคียงจากวัคซีน แต่รวมค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์

โดยการจัดสรรวัคซีนจะมอบให้กับองค์-หน่วยงานเอกชนเป็นอันดับแรก ส่วนระยะที่ 2 สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการฉีดวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ จะประกาศให้ทราบในภายหลังจากได้มีการตรวจสอบความปลอดภัย และเชื่อมต่อกับข้อมูลกับสถานพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

TAG :
Writer Profile : Yoom
เด็กหนุ่มจบปรัชญาและศาสนาแต่มาทำงานเป็น Content Creator รักการปีนเขา เวลาว่างชอบเล่นกับแมว และชอบถ่ายวิดิโอเป็นชีวิตจิตใจ
View all post