‘The Visionary’ หนังสือคู่มือที่รวมแนวคิดการทรงงานของในหลวง ร.9 ในฐานะ “คนทำงาน”

Writer : Taey Ch

: 16 สิงหาคม 2560

 

‘The Visionary’ หนังสือคู่มือที่รวมแนวคิดการทรงงานของในหลวง ร.9

ในฐานะ “คนทำงาน”

ในฐานะของเด็กรุ่นใหม่ เราอาจไม่มีโอกาสทันได้อยู่ในยุคที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชน เราได้ใกล้ชิดกับงานของท่านผ่านการเรียนการสอนและการบอกต่อ และนั่นทำให้เราวาดภาพไม่ได้ชัดเจนเวลาที่เห็นคนรุ่นที่โตกว่ากล่าวถึงในหลวงท่านด้วยความชื่นชม

หนังสือ ‘The Visionary’ เลยถือเป็นสื่อที่ทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับในหลวงที่สุดสื่อหนึ่งตั้งแต่เราได้มีโอกาสศึกษาเรื่องราวของท่านมา และไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราคิดว่าหนังสือเล่มนี้ควรอยู่ในมือของทุกๆ คนทั้งเด็กรุ่นใหม่ก็ดี หรือจะคนไทยทั่วโลกเลยก็ตาม

หนังสือ ‘The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต’

 • เป็น 1 ในโปรเจกต์ที่ได้ความร่วมมือจากกลุ่มนักสื่อสารมวลชนจำนวนหนึ่ง โดยเริ่มวางแผนและเก็บรวบรวมเนื้อหามาตั้งแต่ช่วงกลางปีของปี 2559
 • หนังสือเล่มนี้มีการเรียบเรียงเนื้อหานำเอาชีวิตการทำงานของในหลวงมาเล่าให้ทุกคนฟังแบบไม่มีพิธีรีตอง ไม่ได้พยายามปั้นแต่งหรือเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจออกมาในภาษาที่อ่านยาก หรือดูไกลตัว
 • แต่กลับเล่าเป็นเรื่องชีวิตการทำงานของคนธรรมดาคนหนึ่งที่เราเรียกว่า ‘ในหลวง’
 • โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท ซึ่งแต่ละบทถูกวิเคราะห์ออกมาอย่างละเอียดเป็นหลักการทำงาน 9 ข้อ ตลอดชีวิตการทำงานตลอด 70 ปีของพระองค์

เบื้องหลังก่อนจะมาเป็น ‘The Visionary’

 • เมื่อกลางปี 2559 ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน มีกลุ่มของคนทำสื่อจำนวนหนึ่งได้รวมตัวกัน โดยมีจุดหมายร่วมกันคือการสื่อสารเรื่องของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในมุมที่จับต้องได้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งนามธรรม ออกมาให้คนรุ่นหลังที่อาจไม่มีโอกาสได้อยู่ในยุคที่ท่านทรงงานได้เข้าใจเรื่องราวของในหลวงมากขึ้น
 • ซึ่งโปรเจกต์นี้เดิมทีวางไว้ว่าจะมีการทำสื่อออกมาในลักษณะต่างๆ ตามความถนัดของสมาชิกแต่ละคน ได้แก่
  • 1) นิทานบอกเล่าเรื่องราวของในหลวงร.9 สำหรับเด็ก
  • 2) ‘เดินทางพ่อ’ กิจกรรมของสมาชิกที่ถนัดเรื่องการทำอีเวนต์ในการพาคนทั่วไปได้ลงไปสำรวจพื้นที่ที่ในหลวงท่านเคยทำงาน
  • 3) หรือจะเป็นการสื่อสารออกมาผ่านหนังโฆษณาก็มีเช่นกัน
  • 4) Facebook Page ที่จะเป็นเหมือนศูนย์รวมข้อมูลต่างๆ ที่โปรเจกต์ได้ทำ รวมถึงเป็นพื้นที่การประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ในโปรเจกต์ด้วย

เหตุการณ์เดือนตุลาคมที่ชาวไทยไม่มีวันลืมเลือน

ในช่วงเดือนตุลาคมประชาชนชาวไทยทุกคนต่างเศร้าสร้อยและเต็มไปด้วยความหม่นหมอง ถึงแม้ว่าโปรเจกต์ต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงและเลื่อนออกไปบ้างเพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์บ้านเมือง แต่ทีมงานทุกคนยังคงยึดมั่นในการสานต่อโปรเจกต์นี้ให้เกิดขึ้น

 • จากเพจ ‘สานต่อที่พ่อทำ’ ซึ่งตอนแรกมีเป้าหมายเป็นเพียงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ก็กลายเป็นพื้นที่ที่มีบทบาทมากขึ้น
 • ทีมงานกล่าวว่า “Mission ของเพจตอนนั้น คือทำยังไงก็ได้ให้คนไม่เศร้า การที่ในหลวงเสียเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้เมื่อเราวางความเศร้าเอาไว้ แล้วนำสิ่งที่พ่อทำมาสานต่อ”
 • นี่จึงเป็นที่มาของเพจ ‘สานต่อที่พ่อทำ’ ที่ต้องการสื่อสารสิ่งที่พ่อทำอย่างที่เข้าใจง่าย และเหมาะกับการแชร์ให้ผู้อื่นรับรู้ เป็นเรื่องที่ฟังได้ไม่รู้เบื่อ

เหตุการณ์เดือนตุลาคมที่ชาวไทยไม่มีวันลืมเลือน

ในช่วงเดือนตุลาคมประชาชนชาวไทยทุกคนต่างเศร้าสร้อยและเต็มไปด้วยความหม่นหมอง ถึงแม้ว่าโปรเจกต์ต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงและเลื่อนออกไปบ้างเพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์บ้านเมือง แต่ทีมงานทุกคนยังคงยึดมั่นในการสานต่อโปรเจกต์นี้ให้เกิดขึ้น

 • จากเพจ ‘สานต่อที่พ่อทำ’ ซึ่งตอนแรกมีเป้าหมายเป็นเพียงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ก็กลายเป็นพื้นที่ที่มีบทบาทมากขึ้น
 • ทีมงานกล่าวว่า “Mission ของเพจตอนนั้น คือทำยังไงก็ได้ให้คนไม่เศร้า การที่ในหลวงเสียเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้เมื่อเราวางความเศร้าเอาไว้ แล้วนำสิ่งที่พ่อทำมาสานต่อ”
 • นี่จึงเป็นที่มาของเพจ ‘สานต่อที่พ่อทำ’ ที่ต้องการสื่อสารสิ่งที่พ่อทำอย่างที่เข้าใจง่าย และเหมาะกับการแชร์ให้ผู้อื่นรับรู้ เป็นเรื่องที่ฟังได้ไม่รู้เบื่อ

เบื้องหลัง 9 บทจาก ‘The Visionary’

 • ทีมงานเล่าว่าตั้งแต่ช่วงเดือน เมษายนของปี 2559 ได้มีการลงไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มคนที่ได้เคยร่วมงานกับในหลวงจริงๆ จากนั้นจึงเรียบเรียงออกมาเป็นตัวอักษร
 • โดยถึงแม้จะเป็นเนื้อหาในเรื่องเดิมๆ เช่นโครงการต่างๆ ที่ในหลวงได้ทำ แต่ทีมงานบอกว่าเราจะเสนอมุมที่ลึกลงไปอีก และสื่อสารออกมาให้เข้าใจง่าย จนกระทั่งได้ออกมาเป็น 9 บท ดังนี้
  1. อยากสำเร็จให้ Stay connected
  2. อุปกรณ์ที่เหมาะจะสร้างงานที่ดี
  3. จะนำใครต้องได้ใจคน
  4. ลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุด
  5. แย่แค่ไหนก็กลับมาดีได้
  6. คิดให้ใหญ่ มองให้เล็ก
  7. ถ้าเชื่อมั่นก็ไปกันให้สุดทาง
  8. มองหาศัตรูที่แท้จริง
  9. แยกความอยากออกจากความจำเป็น

หนังสือสวยงาม อ่านง่ายรวดเดียวจบ

 • หนังสือถูกออกแบบมาให้อ่านง่าย โดยจะมี Keys of success เป็นสรุปหลักการทำงานของในหลวงอยู่ทุกท้ายบท
 • ภาษาที่ใช้จะไม่ได้มีคำราชาศัพท์ แต่กลับเป็นภาษาปกติทั่วไป ทำให้เราอ่านเพลิน เหมือนกำลังอ่านเรื่องราวของคนธรรมดาที่แสนยิ่งใหญ่
 • ภาพที่ใช้ประกอบก็เป็นภาพ Infographic ที่เข้าใจง่ายและดูทันสมัย

หนังสือสวยงาม อ่านง่ายรวดเดียวจบ

 • หนังสือถูกออกแบบมาให้อ่านง่าย โดยจะมี Keys of success เป็นสรุปหลักการทำงานของในหลวงอยู่ทุกท้ายบท
 • ภาษาที่ใช้จะไม่ได้มีคำราชาศัพท์ แต่กลับเป็นภาษาปกติทั่วไป ทำให้เราอ่านเพลิน เหมือนกำลังอ่านเรื่องราวของคนธรรมดาที่แสนยิ่งใหญ่
 • ภาพที่ใช้ประกอบก็เป็นภาพ Infographic ที่เข้าใจง่ายและดูทันสมัย

อ่านจบแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง?

 • ใกล้ตัว : เรารู้สึกว่าเรื่องราวของในหลวงเป็นสิ่งใกล้ตัวขึ้น จากคนที่รู้จักท่านผ่านแค่ทางพระราชกรณียกิจต่างๆ หนังสือเล่มนี้ทำให้เรารู้จักในหลวงในมุมคนธรรมดามากขึ้น
 • ทราบซึ้ง : เราสัมผัสได้ถึงความเอาใส่ใจ และความต้องการให้ประชาชนของท่านอยู่อาศัยอย่างสงบสุข และเราคิดว่าเราโชคดีอย่างที่ทุกคนพูดกันจริงๆ ที่ได้เกิดมาในยุคของท่าน
 • เชิดชู : ในแง่ของการทำงาน ถ้ามองท่านเป็น CEO ที่บริหารประเทศไทย เราว่าท่านทำได้ดีมากที่สุดที่คนหนึ่งคนจะทำได้ และเราขอยกให้หลักการทำงานของท่านเป็นต้นแบบในชีวิตเลย
 • สะอึก : ในบทสุดท้ายที่ว่า ‘แยกความอยากออกจากความจำเป็น’ ทำให้เราสะอึกและย้อนมองตัวเอง ว่าสิ่งที่เราไขว่คว้าต้องการในทุกวันนี้ จริงๆ มันอาจไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเลยด้วยซ้ำ

ใครที่อ่านมาถึงตรงนี้และสนใจอยากเป็นเจ้าของหนังสือ ‘THE VISIONARY’

สามารถลงทะเบียนจองหนังสือได้ฟรีๆ ที่ zipeventapp.com/e/The-Visionary ตั้งแต่วันนี้ – 12 ก.ย. 2560 และในรูปแบบหนังสือเสียง อ่านโดย 9 คนดัง จะพร้อมให้คุณอ่านและฟังไปพร้อมๆ กัน 13 ก.ย. นี้


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save