category เริ่ม 27 ก.ย.! กทม. ประกาศเก็บค่าจอดรถบนถนน 66 สายทั่วกรุง

Writer : minn.una

: 27 กันยายน 2561

เมื่อวานนี้ (26 ก.ย.) ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกทม. ลงนามโดย พล.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ากทม. เรื่อง กำหนดที่จอดยานยนต์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ โดยพูดถึงการเก็บค่าที่จอดรถบนถนน 66 สายในกทม. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 27 ก.ย. เป็นต้นไป 

โดยรายละเอียดในประกาศ ระบุว่าถนน 66 สายที่จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ มีดังนี้

(1) ถนนทรงสวัสดิ์ ตั้งแต่แยกถนนทรงวาด ถึงแยกถนนเยาวราช (2) ถนนพาดสายตั้งแต่แยกถนนเยาวพานิช ถึงแยกถนนทรงสวัสดิ์ (3) ถนนเยาวพานิช ตั้งแต่แยกถนนทรงวาด ถึงแยกถนนพาดสาย (4) ถนนทรงวาดตั้งแต่แยกถนนราชวงศ์ ถึงแยกถนนเจริญกรุง (5) ถนนมหาจักร ตั้งแต่แยกถนนหลวง ถึงแยกถนนเจริญกรุง (6) ถนนสันติภาพ ตั้งแต่แยกถนนพลับพลาไชย ถึงแยกถนนกรุงเกษม (7) ถนนไมตรีจิตต์ ตั้งแต่แยกถนนพลับพลาไชย ถึงแยกสะพานเจริญสวัสดิ์ (8) ถนนมิตตพันธ์ ตั้งแต่แยกถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนกรุงเกษม (9) ถนนรอบวงเวียน 22 กรกฎา ฝั่งรอบนอกวงเวียน 22 กรกฎา

(10) ถนนลาภุญไชย ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกถนนเยาวราช (11) ซอยธนาคารกรุงเทพอุทิศ ตั้งแต่แยกถนนเสือป่า ถึงแยกถนนพลับพลาไชย (12) ถนนยมราชสุขุม ตั้งแต่แยกถนนวรจักร ถึงแยกถนนพลับพลาไชย (13) ถนนหลวงตั้งแต่แยกถนนบริพัตร ถึงแยกถนนกรุงเกษม (14) ถนนสาลีรัฐวิภาค ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงแยกถนนสุทธิสารวินิจฉัย (15) ถนนประดิพัทธ์ ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงแยกถนนพระรามที่ 6 (16) ถนนรองเมือง ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกถนนพระรามที่ 1 (17) ซอยรองเมือง 1 ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง 5 (18) ซอยรองเมือง 2 ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง 5 (19) ซอยรองเมือง 3 ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง 5

(20) ซอยรองเมือง 4 ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง 5 (21) ซอยรองเมือง 5 ตั้งแต่แยกถนนจรัสเมือง ถึงแยกถนนพระรามที่ 1 (22) ถนนจรัสเมือง ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกถนนบรรทัดทอง (23) ถนนเจริญเมือง แต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกถนนบรรทัดทอง (24) ถนนมหานคร ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกถนนสี่พระยา (25) ถนนมหรรณพ ตั้งแต่แยกถนนดินสอ ถึงแยกถนนตะนาว (26) ถนนบริพัตร ตั้งแต่แยกถนนเยาวราช ถึงแยกถนนดารงรักษ์ (27) ถนนพาหุรัด ตั้งแต่แยกถนนบ้านหม้อ ถึงแยกถนนจักรเพชร (28) ถนนบูรพา ตั้งแต่แยกถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนพาหุรัด (29) ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกถนนราชดาเนินกลาง ถึงหน้าป้อมพระสุเมรุ

(30) ถนนนครสวรรค์ ตั้งแต่แยกถนนจักรพรรดิพงษ์ ถึงแยกถนนกรุงเกษม (31) ถนนบ้านหม้อ ตั้งแต่แยกถนนพาหุรัด ถึงแยกถนนเจริญกรุง (32) ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่แยกถนนราชดำเนินนอก ถึงแยกถนนสามเสน (33) ถนนนครไชยศรี ตั้งแต่แยกถนนสวรรคโลก ถึงแยกถนนสามเสน (34) ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ตั้งแต่แยกถนนประชาราษฎร์ ถึงแยกถนนประชาราษฎร์สาย 1 (35) ถนนท่าดินแดง ตั้งแต่แยกถนนลาดหญ้า ถึงริมแม่น้าเจ้าพระยา (36) ถนนรอบตลาดใต้สะพานรัชดาภิเษก (ตลาดพลู) ตั้งแต่แยกถนนเทอดไท ถึงท่าน้าคลองบางหลวง (37) ถนนรามบุตรี ตั้งแต่แยกถนนจักรพงษ์ ถึงแยกถนนตะนาว (38) ถนนพระอาทิตย์ ตั้งแต่ทางเข้าวัดสังเวช ถึงแยกถนนเจ้าฟ้า (39) ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่แยกถนนราชดาเนินกลาง ถึงริมแม่น้าเจ้าพระยา

(40) ถนนมหาราช ตั้งแต่หน้าโรงเรียนราชินี ถึงแยกถนนหน้าพระลาน (41) ถนนเจริญรัถ ตั้งแต่แยกถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงแยกถนนเจริญนคร (42) ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน ตั้งแต่แยกถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงสะพานข้ามคลองชักพระ(43) ถนนเจ้าสาย (กะทะ) ตั้งแต่แยกถนนมิตตพันธ์ ถึงแยกถนนกรุงเกษม (44) ถนนมังกร ตั้งแต่แยกถนนทรงวาด ถึงแยกถนนกรุงเกษม (45) ซอยพันธ์จิตต์ ตั้งแต่แยกถนนมิตตพันธ์ ถึงแยกถนนกรุงเกษม (46) ซอยนานา ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกถนนไมตรีจิตต์ (47) ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกสะพานเจริญสวัสดิ์ ถึงริมแม่น้าเจ้าพระยา (48) ถนนพลับพลาไชย ตั้งแต่แยกถนนบารุงเมือง ถึงแยกถนนเจริญกรุง (49) ถนนพรานนก ตั้งแต่แยกถนนอิสรภาพ ถึงแยกถนนจรัญสนิทวงศ์ 

(50) ถนนข้าวสารตั้งแต่แยกถนนจักรพงษ์ ถึงแยกถนนตะนาว (51) ถนนจักรพรรดิพงษ์ ตั้งแต่แยกถนนราชดาเนินนอก ถึงแยกถนนหลานหลวง (52) ถนนลูกหลวง ตั้งแต่แยกถนนสามเสน ถึงแยกถนนหลานหลวง (53) ถนนอานวยสงครามตั้งแต่แยกถนนสามเสน ถึงแยกถนนพิชัย (54 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ตั้งแต่เชิงสะพานพิบูลย์สงคราม ถึงเชิงสะพานพระรามที่ 6 (55) ถนนกรุงเทพ – นนท์ ตั้งแต่แยกถนนประชาราษฎร์สาย 2 ถึงทางรถไฟ (56) ถนนเฟื่องนคร ตั้งแต่แยกถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนบารุงเมือง (57) ถนนบุญศิริ ตั้งแต่แยกถนนตะนาว ถึงแยกถนนอัษฎางค์ (58) ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกถนนสนามไชย ถึงแยกถนนราชินี (59) ถนนพระพิพิธ ตั้งแต่แยกถนนสนามไชย ถึงแยกถนนราชินี

(60) ถนนสนามไชยตั้งแต่แยกถนนมหาราช ถึงแยกถนนราชดาเนินใน (61) ซอยเศรษฐการตั้งแต่แยกถนนสนามไชย ถึงแยกถนนมหาราช (62) ถนนดารงรักษ์ ตั้งแต่แยกถนนบริพัตร ถึงแยกถนนกรุงเกษม (63) ซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์)ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงแยกซอยอารีย์ 5 (64) ถนนอรุณอัมรินทร์ตั้งแต่แยกถนนพรานนก ถึงเชิงสะพานคลองมอญ (65) ถนนสารสินตั้งแต่แยกถนนวิทยุ ถึงแยกถนนราชดาริ และ (66) เขตทางถนนราชดาริ ตั้งแต่แยกถนนสารสิน ถึงบริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 6

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถ เป็นไปตามประกาศ ดังนี้

  • รถจักรยานยนต์ ชั่วโมงแรก 5 บาท ชั่วโมงต่อไป 10 บาท
  • รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงต่อไป 20 บาท
  • รถยนต์ขนาด 6 ล้อ ชั่วโมงแรก 20 บาท ชั่วโมงต่อไป 30 บาท
  • รถยนต์ขนาด 8 ล้อ ชั่วโมงแรก 30 บาท ชั่วโมงต่อไป 40 บาท
  • รถยนต์ขนาด 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 40 บาท ชั่วโมงต่อไป 60 บาท
  • รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 50 บาท ชั่วโมงต่อไป 80 บาท โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง

และนอกจากนี้ ยังได้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ทุกประเภท บริเวณเขตทางถนนราชดำริเฉพาะช่วง 4.00 น. ถึง 8.00 น. ของทุกวัน

ที่มา : ไทยรัฐ, MGR, ราชกิจจานุเบกษา

Writer Profile : minn.una
อดีตนักเรียนวารสารศาสตร์ รักการอ่าน (มากกว่าการเขียนนิดหน่อย) สนใจการเมืองและ K-POP ในเวลาเดียวกัน และเชื่อว่าตัวเองตลกขบขันอยู่ประมาณนึง
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save