eşya depolama istanbul eşya depolama

รับสิทธิคืนเงิน - คืนเที่ยว BTS ได้แล้ว เริ่มวันนี้วันแรก 7 ก.ค.61

Writer : nardpradabt

: 9 กรกฏาคม 2561

จากกรณีรถไฟฟ้าเสีย ล่าช้า ติดขัด ในช่วงวันที่ 25-27 มิ.ย.61 ที่ผ่านมา BTS ได้ทำการขอโทษและชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการในช่วงวันดังกล่าว โดยสามารถรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 7-31 ก.ค. 61 ทุกสถานีบีทีเอส

BTS แจ้งคืนสิทธิ์แก่ผู้ใช้บริการในช่วงวันที่เกิดเหตุการขัดข้อง ในช่วงวันจันทร์ 25 – พุธ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา ครอบคลุมผู้โดยสาร บัตรแบบโดยสารแบบเที่ยวเดียว และ บัตรแรบบิททั้งประเภทเติมเงินและเติมเที่ยว สามารถขอรับสิทธิ์ชดเชยนี้ได้ทั้งหมดตามเงื่อนไขที่ BTS กำหนด

บัตรแรบบิทจะได้รับเที่ยวคืน 3 เที่ยวสำหรับแรบบิทเติมเงิน และ 6 เที่ยวสำหรับแรบบิทเติมเที่ยว เที่ยวที่เพิ่มมานี้จะมีอายุ 45 นับตั้งแต่วันที่ได้รับ และเมื่อใช้เที่ยวพิเศษเที่ยวแรกแล้ว เที่ยวจะหมดอายุภายใน 30 วัน

ส่วนบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว สามารถนำมาใช้เดินทางได้ใหม่หรือรับสิทธิ์คืนเงินได้เต็มจำนวน ซึ่งทาง BTS ระบุว่า ในวันที่เกิดความขัดข้อง เจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตั้งให้เครื่องรับบัตรบริเวณทางออก คืนตั๋วแก่ผู้โดยสาร ให้นำบัตรดังกล่าวมาขอคืนสิทธิ์ได้

วิธีการสุดแสนง่าย เพียงแค่เข้าไปบอกเจ้าหน้าที่สถานีบีทีเอส ว่าขอคืนเงิน หรือ คืนเที่ยว และ ลงชื่อ นามสกุล พร้อมเบอร์โทรให้แก่เจ้าหน้าที่ แค่นี้เราก็ได้เงิน หรือ รอบบีทีเอส คืนมาแล้ว

และในอนาคต BTS จะมีมาตรการดูแลในกรณีหากเกิดความขัดข้องขึ้นอีกและทำให้เกิดความล่าช้าเกินกว่า 30 นาที ต้องรอดูต่อไปว่าในอนาคตจะมีมาตรการอย่างไรบ้าง เพราะ เกิดเหตุการณ์เช่นนี้บ่อยเหลือเกิน

รีบไปรับสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 7-31 ก.ค. 61 ทุกสถานีบีทีเอส

Writer Profile : nardpradabt
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post