ใบขับขี่หมดอายุ ‘ไม่โดนจับ’ ผ่อนผันให้ในช่วงโควิด-19

Writer : Bestps

: 5 มกราคม 2564

จากกรณีที่กรมขนส่งทางบกประกาศงดให้บริการด้านต่ออายุใบอนุญาตขับรถ งดการอบรมสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถบัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 4 .. 64 ที่ผ่านมา

ทางรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมจึงมีนโยบายกับกรมขนส่งทางบก ให้แจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง จากการที่ใบอนุญาตขับรถหมดอายุ จนถึงวันที่ 31 มี.. 64 เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน 

ที่มา เดลินิวส์

Writer Profile : Bestps
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post