อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กับพระปรีชาสามารถด้านจิตรกรรม

Writer : Kreenp

: 4 ตุลาคม 2560

king-rama-9-thailand-art-of-painting-16

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้เปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านทั้งศาสตร์การพัฒนาประเทศในทุกด้าน และรวมถึงในด้านศิลปะอย่างการประพันธ์เพลง, การถ่ายภาพ, การออกแบบ รวมไปถึงงานจิตรกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ทรงสนพระราชหฤทัยในจิตกรรมเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงฝึกฝนการเขียนภาพด้วยพระองค์เอง จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ในช่วงแรก จะมีผู้ที่สนใจงานด้านนี้เท่านั้นที่จะได้ชม ในช่วงที่พระองค์สนพระราชหฤทัยนั้นได้มีศิลปินอาวุโสที่มีชื่อเสียงของไทยคอยถวายคำปรึกษา  (โดยในระยะนั้นมีอาจารย์เหม เวชกร อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ , อาจารย์จำรัส เกียรติก้อง ศิลปินที่กล่าวนามมานี้ ต่างก็เสียชีวิตไปหมดแล้ว ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มี อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ , อาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ , อาจารย์จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์ , อาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ , อาจารย์อวบ สาณะเสน และอาจารย์พิริยะ ไกรฤกษ์ เป็นต้น)

สำหรับการถวายคำปรึกษาในด้านเทคนิคการเขียนภาพ พระองค์มักมีพระราชดำรัสถามเพียงว่า “พอไปได้ไหม” อยู่เสมอตลอดการฝึกฝน

king-rama-9-thailand-art-of-painting-14

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีความสนใจในด้านศิลปกรรม ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อยังประทับอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ประมาณปี พ.ศ. 2480 – 2488) โดยทรงศึกษาด้วยพระองค์เองและฝึกจากตำราต่างๆ ที่ทรงซื้อด้วยพระองค์เองและมีผู้มาทูลเกล้าฯ ถวาย ยามเมื่อพระองค์สนพระราชหฤทัยงานเขียนของศิลปินผู้ใดจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศิลปินคนนั้นถึงที่พัก เพื่อทรงมีพระราชปฏิสันถารและทอดพระเนตร วิธีการทำงานของเขาไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้สี การผสมสี ตลอดจน เทคนิควิธีการต่าง ๆ เมื่อทรงเข้าพระราชหฤทัยการทำงานของเขาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็จะทรงนำวิธีการเหล่านั้นมาทรงฝึกฝนด้วยพระองค์เองโดยบางครั้งไม่ได้เสด็จไปเพียงครั้งเดียว แต่ทรงเสด็จไปหลายๆ ครั้ง จนทรงเข้าใจการสร้างสรรค์งานของศิลปินเหล่านั้นเป็นอย่างดี

ภายหลังที่เสด็จฯ ขึ้นครองราชย์แล้ว ทรงเริ่มเขียนภาพอย่างจริงจังเมื่อราวพุทธศักราช ๒๕๐๒ โดยพระองค์ใช้เวลาเมื่อว่างจากพระราชภารกิจในตอนค่ำ โดยทรงใช้แสงไฟฟ้าและแสงธรรมชาติ โดยภาพส่วนมากเป็นเป็นพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทุกพระองค์ ซึ่งมักจะเป็นภาพเขียนครึ่งพระองค์เป็นส่วนใหญ่และใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม

king-rama-9-thailand-art-of-painting-06

king-rama-9-thailand-art-of-painting-13

 

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์เท่าที่ปรากฎของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ

  1. ภาพเหมือนจริง (Realistic)
  2. คตินิยมแบบลัทธิเอ็กซ์เพรสชั่นนิสต์ (Expressionism)
  3. ศิลปะนามปธรรม (Abstractionism)

king-rama-9-thailand-art-of-painting-04

king-rama-9-thailand-art-of-painting-03

ลักษณะผลงานจิตรกรรมของพระองค์ทรงวาดอย่างนักวาดภาพสมัครเล่น คือ ทรงวาดตามที่พระราชหฤทัยนึกจะวาด มิได้ทรงคำนึงถึงทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์อันใด ผลงานของพระองค์ท่านออกมาจากพระจินตนาการของพระองค์เอง จึงมีความเฉพาะตัว เป็นอิสระ  และดูจะไม่เคยทรงพอพระราชหฤทัยกับภาพเขียนของพระองค์และวิธีการที่ทรงเคยใช้อยู่แล้ว และแม้ว่าโปรดที่จะค้นคว้าหาวิธีใหม่ ๆ อยู่เรื่อย ๆ ภาพฝีพระหัตถ์ของพระองค์ยังคงเค้าลักษณะอันเป็นแบบฉบับของพระองค์เองโดยเฉพาะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงงานจิตรกรรมตั้งแต่ขึ้นครองราชย์จนถึงราว ๆ พ.ศ. 2510 ก็มิได้ทรงเขียนภาพอีก เพราะทรงมีพระราชภารกิจด้านอื่นที่ต้องทรงเอาพระราชหฤทัยใส่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ทรงอุทิศเวลาส่วนใหญ่เพื่อประชาชน เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงเข้าร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของราษฎร

king-rama-9-thailand-art-of-painting-11

king-rama-9-thailand-art-of-painting-02

 

ที่มา : tsood, Daily Rabbit, Manager

 

 

 

 

 

9 พระบรมราโชวาท ของในหลวง ร.9 ใน 9 ด้านของการดำเนินชีวิต

9 พระบรมราโชวาท ของในหลวง ร.9 ใน 9 ด้านของการดำเนินชีวิต

ไทยรัฐ เตรียมออกนสพ.ฉบับพิเศษ พิมพ์ปกพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.9 เทคโนโลยี AR วันที่ 13 - 27 ต.ค.นี้

ชวนชม 'นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9' เข้าชมฟรีทุกวัน ที่อุทยานจุฬาฯ 100 ปี

เข้าชมฟรี ภาพยนตร์ 3D สุดยิ่งใหญ่ "ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย" ในงาน “พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน” ที่ The EmQuartier

โครงการในพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้จัก

รีวิว 'The Journey บันทึกทางไกล...ถึงพ่อ' สารคดีในหลวงรัชกาลที่ 9 กับกว่า 89 ปีของชีวิต

รวมหนังสือ 9 เล่ม ในหลวงรัชกาลที่ ๙ หลากหลายมุมมองน่าสะสม

ข้อมูลการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม วันถวายพระเพลิงบรมศพ  จุดรับส่ง, เส้นทาง,

ข้อมูลการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม วันถวายพระเพลิงบรมศพ จุดรับส่ง, เส้นทาง,

รู้จักในหลวงร.9 ผ่านการเล่าเรื่องง่ายๆ จากเพจ 'สานต่อที่พ่อทำ'

เปิดจองแล้ว! สูจิบัตรนิทรรศการ 'ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ รัชกาลที่ 9' รวม 200 ภาพถ่ายที่ไม่เคยเผยแพร่

10 ข้อต้องรู้ เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปถวายสักการะ

สุดงดงาม! ประติมากรรมแสงแดด ระลึก 100 วันในหลวง ร.9

“เพลงเพราะของพ่อ” 9 เพลงพระราชนิพนธ์กับพระราชดำรัสอันอบอุ่นหัวใจ

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล ที่ 10