คปภ. ขอให้ สินมั่นคงประกันภัย ยกเลิกประกาศไม่คุ้มครองผู้ทำประกันโควิด เพราะถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

Writer : incwaran

: 16 กรกฏาคม 2564

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวถึงกรณีที่ สินมั่นคงประกันภัย แจ้งยกเลิกการคุ้มครอง ผู้ทำประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา แบบ เจอ จ่าย จบ ว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคที่ทำประกันดังกล่าว เพราะทางบริษัทฯ จะต้องมีการประเมินแล้วว่าสามารถดำเนินการได้

10 เรื่องใหญ่รอบโลกในปี 2020