เดินทางเสี่ยง เลี่ยงดีกว่า รวมสายการบินเปลี่ยนแปลงตั๋วได้ ไม่เสียค่าธรรมเนียม

Writer : incwaran

: 25 กุมภาพันธ์ 2563

นาทีนี้ใครที่จองตั๋วเครื่องบิน จองทัวร์ไปเที่ยวไว้แล้วเริ่มหวั่นใจแล้วนะ เพราะว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID เริ่มลุกลามไปหลายประเทศแล้ว โดยเฉพาะประเทศเสี่ยงอย่างจีน 

หลายสายการบินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ด้วยการออกนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ผู้โดยสารจะได้ไม่ต้องกังวลใจ ซึ่งเงื่อนไขของแต่ละสายการบินก็แตกต่างกันไป ไปดูกันว่ามีสายการบินอะไรบ้าง

การบินไทยและไทยสมายล์

ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและ/หรือเปลี่ยนเส้นทางบินบัตรโดยสารที่เดินทางด้วยการบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์  ดังนี้

เส้นทาง 

 • ไป – กลับ กรุงเทพฯ สู่โตเกียว (นาริตะ/ฮาเนดะ) โอซากา ฟุกุโอกะ นาโกยา ซัปโปโร เซนได 
 • โซล 
 • ปูซาน 
 • ไทเป 
 • เกาสง 
 • สิงคโปร์
 • เส้นทาง ไป – กลับ เชียงใหม่ – เกาสง ประเทศไต้หวัน

เงื่อนไข 

 • ออกบัตรโดยสารการบินไทย ก่อนหรือภายในวันที่ 18 ก.พ. 2563
 • กำหนดการเดินทางเดิมระหว่างวันที่ 18 ก.พ. – 31 มี.ค. 2563
 • เปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ภายในอายุบัตรโดยสาร
 • หรือขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 30 มิ.ย.2563 
 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสาร

ติดต่อได้ที่ 

 • สำนักงานขายการบินไทย 
 • thaiairways.com 
 • THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

นกแอร์

ผู้โดยสารที่สำรองบัตรโดยสารนกแอร์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินกำหนดเดินทางเข้า และออก

เส้นทาง

 • เดินทางเข้า-ออกจากกรุงเทพฯ สู่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น 
 • เที่ยวบินต่อเนื่อง (Connecting Flight) จากเส้นทางในประเทศ สู่เส้นทางฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น 

เงื่อนไข

 • สำรองบัตรโดยสารก่อนและภายในวันที่ 21 ก.พ. 2563 
 • กำหนดเดินทางเดิมตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 30 มี.ค. 2563 
 • เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ 1 ครั้ง 
 • กำหนดการเดินทางใหม่ภายใน 30 มิ.ย. 2563 
 • การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน
 • เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางในวันที่ 21-29 กุมภาพันธ์ 2563 จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงภายในวันที่ 26 ก.พ. 2563 และก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
 • ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของเที่ยวบินใหม่ตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด

ติดต่อได้ที่ 

 • Call center 1318
 • คาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร และตัวแทนจำหน่ายของสายการบินนกแอร์

สายการบินนกสกู๊ต

บัตรโดยสารประเภทบุคคล (F.I.T) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่รวมค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร

เส้นทาง

ระหว่างกรุงเทพฯ และญี่ปุ่น 

เงื่อนไข

 • สำรองบัตรโดยสารก่อนหรือภายในวันที่ 21 ก.พ. 2563
 • กำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2563 – 31 มี.ค. 2563 
 • เปลี่ยนวันเวลาเดินทางในเส้นทางเดิม ไปยังวันอื่นๆ (การเปลี่ยนแปลงที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราการจองที่นั่งบนเที่ยวบิน)
 • เปลี่ยนวันเวลาเดินทาง ไปเส้นทางเมืองอื่น ในประเทศญี่ปุ่น (การเปลี่ยนแปลงที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราการจองที่นั่งบนเที่ยวบิน)
 • ผู้โดยสารจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่รวมค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • เส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียว/ โตเกียว-กรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 30 มิ.ย. 2563
  • เส้นทางกรุงเทพฯ-โอซาก้า เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 5 พ.ค. 2563
  • เส้นทางโอซาก้า-กรุงเทพฯ : เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 6 พ.ค. 2563
  • กรุงเทพฯ – ซัปโปโร/ ซัปโปโร – กรุงเทพฯ : เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 26 ม.ย. 2563
 • แจ้ง Call Center เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเดินทาง

ติดต่อได้ที่

 • เจ้าหน้าที่ NokScoot Call Center
 • ประเทศไทย 02-021-0000
 • ประเทศญี่ปุ่น +81 3 4589 9464

เส้นทาง

ระหว่างจีน และกรุงเทพฯ 

เงื่อนไข

 • ซื้อบัตรโดยสารก่อนเวลา 00:00 น. ของวันที่ 28 ม.ค. 2563  
 • กำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 2563 – 28 มี.ค 2563
 • เลือกเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ดังนี้
  • ขอเงินคืน (Refund) ได้ 100% ตามมูลค่าของบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้
  • ขอบัตรกำนัล (non-transferable travel voucher) ได้ 120% ตามมูลค่าของบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้ โดยบัตรโดยสารดังกล่าวมีอายุ 12 เดือน และไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือย้ายสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

ติดต่อได้ที่

 • เจ้าหน้าที่ NokScoot Call Center 
 • ประเทศไทย Tel. 02-021-0000 
 • ประเทศจีน Tel. +86 400 642 8268

เส้นทาง

ระหว่างไต้หวัน และกรุงเทพฯ 

เงื่อนไข 

 • ซื้อบัตรโดยสาร ก่อนวันที่ 4 ก.พ. 2563 
 • กำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2563 – 15 ก.ค. 2563 เลือกเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารดังนี้
  • ขอเงินคืน ในรูปแบบของบัตรกำนัล (Refund as a travel voucher) ได้ 100% ตามมูลค่าของบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้ หรือ
  • เปลี่ยนวันเวลาเดินทางในเส้นทางเดิม (เปลี่ยนได้ภายใน 24 ต.ค. 2563) 
  • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร และชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร (การเปลี่ยนแปลงที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราการจองที่นั่งบนเที่ยวบิน)

ติดต่อได้ที่

 • ประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ : 02-021-0000
 • ไต้หวัน หมายเลขโทรศัพท์ +886 2 7741 7941 

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร หรือทางเลือกใหม่ “เก็บวงเงินไว้ใช้” 

เส้นทาง

 • เข้าเเละออกจากกรุงเทพฯ สู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
 • เข้าเเละออกจากกรุงเทพฯ สู่กรุงโตเกียว โอซาก้า ซัปโปโร นาโกย่า และฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 

เงื่อนไข

 • สำรองที่นั่งกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ก่อนและภายในวันที่ 20 ก.พ. 2563
 • กำหนดเดินทางวันที่ 22 ก.พ.- 31 มี.ค. 2563 สามารถเลือกรับข้อเสนอในการเปลี่ยนเเปลงการเดินทาง ดังนี้
  • เปลี่ยนเที่ยวบิน โดยเลื่อนวันเดินทางในเส้นทางเดิมได้ 1 ครั้ง และชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสารเพิ่มตามระเบียบเเละเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด 
  • เก็บวงเงินไว้ใช้ โดยเก็บยอดการสำรองที่นั่งไว้ในบัญชี AirAsia BIG เพื่อการสำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยต้องยื่นเรื่องก่อนกำหนดวันเดินทางเดิม และใช้วงเงินภายใน 180 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินได้ หากตารางบินยังมีให้บริการ
 • เเจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม 
 • ยกเว้นผู้ที่มีกำหนดการเดินทางเดิมวันที่ 22-29 ก.พ. 2563 ต้องเเจ้งเปลี่ยนเเปลงภายในวันที่ 26 ก.พ. เเละก่อนกำหนดการเดินทางเดิม

ติดต่อได้ที่ 

 • ยื่นเรื่องผ่าน AVA ได้ที่ support.airasia.com 
 • กรณีการจองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ 
 • ฝ่ายบริการลูกค้าบน Twitter (@AirAsiaSupport) 
 • ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้ผ่านช่องทาง “สถานะเที่ยวบิน” ผ่าน airasia.com

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ 

ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

เส้นทาง

ไป – กลับ ระหว่าง กรุงเทพไปยัง ประเทศญี่ปุ่น (นาริตะ, โอซาก้า, นาโกย่า, ฟุกุโอกะ) และ ประเทศสิงคโปร์

เงื่อนไข

 • สำรองที่นั่งก่อน และ/หรือภายในวันที่ 20 ก.พ. 2563 
 • กำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 20 ก.พ. 2563 – 31 มี.ค. 2563 
 • เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง
 • สายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในครั้งนี้
 • สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อเครื่องไปยัง / มาจาก ประเทศญี่ปุ่น (นาริตะ, โอซาก้า, นาโกย่า, ฟุกุโอกะ) และ ประเทศสิงคโปร์ ต้องมีรหัสการจองเดียวกันเท่านั้น
 • การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับที่ว่างในแต่ละเที่ยวบิน
 • เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 31 พ.ค. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

ติดต่อได้ที่

 • Call Center Tel.02-529-9999
 • เคาเตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์

ที่มา workpointnews

 

[Covid-19 Phenomena] 10 New Normal ในมุมกีฬาและความบันเทิง หลังผ่านพ้นวิกฤตโควิดระบาด


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save