เกาหลีเหนือออกกฎหมาย ห้ามเสพสื่อต่างชาติ โดยเฉพาะ K-pop หวั่นกระทบความมั่นคงของชาติ

Writer : incwaran

: 17 มิถุนายน 2564
เค-ป็อบ (K-pop) หรือวัฒนธรรมด้านความบันเทิงของเกาหลีใต้ ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก รวมถึงเกาหลีเหนือ จนส่งผลให้รัฐบาลเปียงยางหวั่นว่าจะกระทบความมั่นคงของชาติ
เกาหลีเหรือที่มีผู้นำคือ คิม จอง อึน ได้มีนโยบายและออกกฎหมายควบคุมสื่อในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคือกฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งสภาแห่งชาติมีมติผ่านร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวตั้งแต่เดือนธ.ค. 2563 และเป็นกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเข้มงวด
ในกฎหมายระบุว่า หากผู้ใดพูด เขียน หรือร้องเพลงแบบเกาหลีใต้ จะส่งไปยังค่ายแรงงาน 2 ปี หรืออาจมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต กฎหมายนี้ไม่ได้จำกัดแค่เพลง แต่ครอบคลุมถึงภาพยนตร์ หนังสือ และสื่อทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมต่างชาติ รวมถึงสิ่งที่เปียงยางนิยามว่าเป็นความคิดเชิงขัดแย้ง ผู้รับชมสื่อต่างชาติมีโทษจำคุกในค่ายกักกันสูงสุด 15 ปี รวมถึงการแสดงพฤติกรรมเลียนแบบต่างชาติก็มีโทษจำคุกเช่นกัน หากประชาชนลักลอบถือครองสื่อต่างชาติจะมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

นักวิเคราะห์หลายคนให้ข้อสังเกตคล้ายกันว่า ที่รัฐบาลเกาหลีเหนือปิดกั้นเสรีภาพในการเข้าถึงสื่อของประชาชน โดยเฉพาะสื่อของเกาหลีใต้ ก็เพื่อป้องกันความคิดที่อาจเป็นภัยต่ออำนาจของผู้นำและรัฐบาล

ที่มา

voicetv

Writer Profile : incwaran
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post