category 6 ความจริง Service Charge

Writer : nardpradabt

: 20 กรกฏาคม 2561

Service Charge คำง่ายๆแต่ความหมายสุดลึกล้ำ คำง่ายๆ ที่ ร้านอาหารชอบใช้ประจำ เมื่อเราเข้าร้านอาหาร บางร้านอาหารจะติดป้ายหน้าร้าน “ร้านนี้คิดบริการ Service Charge 10%” หรือ ถึงตอนที่เราจ่ายเงินราคาที่เราต้องจ่ายกลับมีการบวก Service Charge เข้ามาด้วย แถมยังมีคิดภาษีอีก 7% อีก ทำให้เราต้องใช้เงินจ่ายค่าอาหารมากขึ้นไปกันใหญ่

มีข้อถกเถียงกันมากมายว่า “สรุปเราต้องจ่ายมันหรือไม่” หรือ “ถ้าร้านอาหารบริการเราไม่ดี เราต้องจ่ายให้รึปล่าว” วันนี้ขอมาเปิดความจริงเกี่ยวกับ Service Charge ให้ทราบกันชัดๆ ไปเลย “หลายสิ่งที่เราสงสัยจะได้รู้กันวันนี้” กับ ทนายเจมส์ – นายนิติธร แก้วโต

มีกฏหมายเกี่ยวกับการเก็บ Service Charge รึไม่ ?

ตอบ ตอนนี้ยังไม่มีกฏหมายเฉพาะเกี่ยวกับการเก็บ Service Charge ในประเทศไทย แต่จะมีกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าและบริการ ในเรื่องการแสดงราคาสินค้าและบริการ ปี 2555 รวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ที่ว่าด้วยเรื่องการแสดงราคาสินค้าและบริการ มาตราที่ 28 และ การจงใจทำให้ราคาต่ำกว่า หรือ สูงเกินควร มาตราที่ 29 ผู้ประกอบการร้านค้าจะมีความผิด

ถ้าหน้าร้านไม่ได้ติดป้ายเก็บ Service Charge ลูกค้าปฏิเสธการจ่ายได้รึไม่ ?

ตอบ ลูกค้าสามารถปฏิเสธการจ่ายได้ เพราะ ถือเป็นการประกาศเพียงฝ่ายเดียว ไม่ได้เกิดการตกลงร่วมกันตั้งแต่แรก การเก็บเซอร์วิสชาร์จโดยที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าถือเป็นการยัดเยียด ไม่ให้ความเป็นธรรมกับลูกค้า เพราะ ลูกค้าจะเข้าใจเพียงว่า ซื้อสินค้าและบริการตามราคาที่ระบุซึ่งรวม VAT 7%

ซึ่งมีความผิดในการ ไม่แสดงราคาสินค้าหรือค่าให้บริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือ กระทำให้เห็น ข้อความต้องชัดเจนอ่านง่าย มีข้อความควบคู่กับราคาจำหน่ายและค่าบริการ “ต้องเป็นภาษาไทย” แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

ฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 28 ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ซื้อเพื่อ จำหน่ายหรือผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการแสดงราคาสินค้าหรือบริการ ฝ่าฝืนระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ร้านอาหารบริการไม่ดี ลูกค้าสามารถไม่จ่ายได้รึไม่ ?

ตอบ ลูกค้า”สามารถทำได้” ถ้าเห็นว่าการบริการของผู้ให้บริการไม่สมควรที่จะได้รับเงินในส่วนนี้ ซึ่งเกิดจากการบริการที่แย่ ไม่มีพนักงานมารับออเดอร์ อาหารที่สั่งไม่มา อาหารเสิร์ฟช้า มารยาทของผู้ให้บริการ อาหารปนเปื้อนเล็กน้อย (เช่น เศษผม เป็นต้น) หรือ เหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม แต่ลูกค้าจะต้องจ่ายราคาของสินค้าและบริการ (รวม VAT 7%)

การบริการแบบไหน ที่ลูกค้าสามารถปฏิเสธการจ่าย Service Charge ได้ ?

ตอบ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการไม่มารับออเดอร์ อาหารไม่มาตามที่สั่ง อาหารมาช้า มารยาทไม่ดีของผู้ให้บริการ พนักงานไม่มี Service Mind  อาหารมีการปนเปื้อนเล็กน้อย (เช่น เศษผม เป็นต้น) หรือ มีเหตุการณ์อื่นที่ไม่เหมาะสม ไม่สมควรที่จะต้องจ่ายค่าบริการ ที่ควรเป็นการบริการลูกค้าทีมากกว่าการเสิร์ฟทั่วไป

การเก็บ Service Charge เก็บเท่ากันทุกร้านหรือไม่ ?

ตอบ เก็บไม่เท่ากันทุกร้าน บางร้านไม่เก็บ Service Charge เลยก็มี ถึงจะไม่มีกฏหมายที่เฉพาะเกี่ยวกับการกำหนดการจ่ายในส่วนนี้ แต่ สคบ. (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) มีความเห็นให้ การเก็บ Service Charge ควรอยู่ในอัตราไม่เกิน 10% เพราะ เป็นอัตราที่ผู้บริโภครับได้

แต่ถ้าผู้ให้บริการเก็บมากกว่าที่ระบุไว้ล่วงหน้า ผู้ให้บริการจะมีความผิด ใน “การแสดงราคา จำหน่ายปลีกสินค้า หรือ ค่าบริการที่ให้บริการ ต้องแสดงราคาให้ตรงตามราคาที่จำหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ ฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 คือระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

และมีความผิดตาม มาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการใด ๆ โดยจงใจที่จะทำให้ราคา ต่ำเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใด ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าลูกค้ายืนยันไม่จ่าย เพราะรู้สึกไม่ได้ความเป็นธรรม จะมีความผิดหรือไม่ ?

ตอบ ลูกค้าไม่มีความผิด ถ้าเห็นว่าผู้ให้บริการ

  • ไม่ได้ระบุราคา Service Charge ตั้งแต่แรก ไม่มีการเขียน พิมพ์ หรือ กระทำเพื่อเป็นการบอกว่า “เก็บค่าให้บริการเพิ่มเติม”
  • การให้บริการของผู้ให้บริการ ไม่เหมาะสมที่จะได้รับค่า Service Charge (แต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าสินค้าและบริการ รวม VAT 7% เป็นปกติ)

จะไม่มีการตั้งคำถาม จนถึงการฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ถ้าผู้ให้บริการ ร้านค้าต่างๆ ให้บริการที่สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า พนักงานให้บริการมีมารยาท มีความจริงใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น มีใจรักในงานบริการ ให้บริการลูกค้าอย่างดีให้แตกต่างจากการเสิร์ฟธรรมดาทั่วไป ลูกค้าเต็มใจที่จ่ายเงินในส่วนนี้อย่างแน่นอน

ลูกค้าสามารถโทร สายด่วน สคบ. ร้องทุกข์ โทร. 1166

อ้างอิงจาก http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C753/%C753-20-2542-a0001.pdf

 

Writer Profile : nardpradabt
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post
แก้ชง !! Rabbit Digital Group เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Chicken Digital Group แก้ปัญหาปีกระต่ายชง

แก้ชง !! Rabbit Digital Group เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Chicken Digital Group แก้ปัญหาปีกระต่ายชง

สรุปข้อมูลน่าสนใจของ Singha Ventures เมื่อสิงห์ขยับลงทุนในสตาร์ทอัพดาวรุ่งทั่วโลก !!

วิธีเซ็นสำเนาถูกต้อง ทำตามนี้แล้วเอกสารจะปลอดภัยที่สุด

5 เหตุผลทำไมเราต้องยื่นภาษีแม้เราอาจไม่ต้องเสียภาษีก็ตาม

มาแล้ว !! บรรยากาศคอนเสิร์ต BNK48 1st Concert "Starto" พร้อมโชว์สุดพิเศษเพียบ [ชมคลิปไฮไลท์]

รวม 7 อันดับอาวุธสงกรานต์สุดฮิต

นิตยสาร Hamburger แถลงการณ์ขอโอตะไม่สนับสนุนคนขโมยนิตยสารไปขาย ไม่ส่งภาพที่โดนแฮคต่อ

รัฐบาลประกาศยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้านแล้ว เริ่มต้น สิงหาคม 61

รัฐบาลประกาศยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้านแล้ว เริ่มต้น สิงหาคม 61

สาวกข้าวเหนียวมะม่วงห้ามพลาด Starbucks ออกเครื่องดื่มใหม่ พิเศษเฉพาะประเทศไทย

7 ความน่าสนใจของ 'SPACES' Co-Working Space แห่งใหม่ ติด BTS พระโขนง l กว้างขวาง l สังคมดี l มีเครือข่ายทั่วโลก

ชี้เป้า 5 ร้านฝีมือผู้เข้าแข่งขัน "มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์" รีบสั่งก่อนคิวยาว

เชียร์บอลแล้วหิว เปิดวาร์ป 15 ร้านอร่อยเดลิเวอรี่เกินเที่ยงคืน

7 เพลงประจำฟุตบอลโลกในตำนาน ที่ติดหูมาจนถึงวันนี้

ตั้งสติ ! ก่อนเชื่อ-ก่อนแชร์ "6 วิธีเช็คข่าวให้รู้เท่าทันข่าวลวง