รู้จัก ‘KBTG TECH KAMPUS’ โครงการบ่มสกิลเทคเด็กไทย พร้อมรันวงการไอทีไประดับโลก


: 9 เมษายน 2564

ปัจจุบันไทยอยู่ในยุคที่เรียกว่า ‘Continue Digital Disruption’ หรือก็คือ ยุคที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ วัน จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดไปทุกวงการทั่วโลก 

รวมถึงบ้านเราเองก็ต้องเร่งติดอาวุธ สร้างศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศให้มากขึ้น เพื่อพร้อมสู้กับตลาดโลก แต่จากที่ผ่านมา ไทยยังคงลงทุนเกี่ยวกับงานการวิจัยและพัฒนาด้านไอที (Research and Development) ต่ำสุดในภูมิภาค คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.33% ของ GDP ประเทศเท่านั้น

สาเหตุส่วนใหญ่ก็เพราะงานวิจัยและพัฒนาเหล่านี้ เป็นไปในลักษณะไม่เน้นหวังผลกำไร ทำให้ผลงานวิจัยส่วนมากไม่สามารถนำไปต่อยอดใช้จริงได้เท่าที่ควร 

ด้วยเหตุนี้ KBTG ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีในภาคเอกชน จึงริเริ่มที่จะร่วมมือกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรไอทีในประเทศไทย ให้สามารถต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านโครงการ ‘TECH KAMPUS’ นี้เอง

ซึ่งโครงการ ‘TECH KAMPUS’ นี้ จะมีความพิเศษและน่าจับตามองสำหรับวงการไอทีไทยแค่ไหน วันนี้เราจะมาสรุปให้ทุกคนได้รู้จักกันเต็ม ๆ ที่นี่

TECH KAMPUS คืออะไร ?

ในยุคที่หลายประเทศทั่วโลกมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีกันอย่างไม่หยุดยั้ง ก็ถึงเวลาแล้วที่ไทยเอง จะต้องหันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงเป็นที่มาที่ทำให้เกิดโครงการดี ๆ อย่าง TECH KAMPUS ขึ้นมา

ในลักษณะการร่วมมือแบบ “Deep Collaboration” ร่วมพัฒนาด้วยกัน ตั้งแต่คุณภาพการศึกษา และบุคลากรด้านไอทีในการเรียนรู้ และส่งเสริมงานวิจัยด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับวงการธุรกิจไทย รวมถึงสร้างบุคลากรด้านไอทีไทยสู่ระดับโลก 

โดยโครงการนี้ทาง KBTG ได้เริ่มต้นจับมือกับมหาวิทยาลัยไทย 7 แห่ง ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รวมถึง 2 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยอีกด้วย

Co-Reseach : ร่วมปลุกปั้นงานวิจัยด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ใช้งานได้จริง

วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจับมือกันร่วมพัฒนาวิจัยในโครงการนี้ ก็เพื่อที่จะปลุกปั้นงานวิจัยด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในบ้านเรา ให้สามารถต่อยอดออกมาใช้งานในตลาดได้จริง สามารถสร้างรายได้และขายบริการให้กับ Partner ลูกค้าระดับนานาชาติให้หันมาเลือกใช้บริการเทคโนโลยีในไทยได้

โดยที่ผ่านมา TECH KAMPUS ก็ได้มีตัวอย่างงานวิจัยเจ๋ง ๆ ออกมาให้ได้เห็นกันก่อนหน้านี้แล้ว 

ไม่ว่าจะเป็น โครงการ Thai NLP (Thai Natural Language Processing) หรือ การประมวลผลทางภาษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของเทคโนโลยี AI เพื่อลดช่องว่างในการสื่อสารภาษาธรรมซาติระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ที่เริ่มพัฒนาร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ร่วมกันศึกษาภาษาไทยที่มีความยากและมีลักษณะเฉพาะตัวสูง จนสามารถต่อยอดพัฒนาเป็น Chatbot ของเพจ “KBank Live” และบริการ “LINE BK” ได้ประสิทธิภาพดีเยี่ยม ทั้งยังมีการนำไปใช้เป็นเครื่องมือ Social Listening เพื่อนำความคิดเห็นต่าง ๆ ไปพัฒนาธุรกิจต่อไปได้อีก

และยังมีงานวิจัย “Facial Recognition” ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เข้ามาพัฒนา Face Liveness Detecion เพื่อระบุและยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า ป้องกันการปลอมแปลง นำไปพัฒนาทำ Online  Service และ Smart Branch ให้กับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยและคนไทยได้ใช้ในอนาคต

รวมไปถึงงานพัฒนาแอปพลิเคชัน “CU NEX” ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ให้บริการข้อมูลและการเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อมุ่งหน้าสู่การเป็น “Digital Lifestyle University” อีกด้วย

บ่มเพาะหลักสูตร : ยกระดับคุณภาพการศึกษา สาขา Data Science และ AI

ในภาคการศึกษา TECH KAMPUS ยังร่วมมือพัฒนาหลักสูตรบุคลากรด้านเทคโนโลยีในประเทศด้วย โดยเฉพาะในสาขา สาขา Data Science และ Artificial Intelligence (AI)

เนื่องจากตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีมีความต้องการสูงเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยจะมีกำลังผลิตในแต่ละปีได้ อีกทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนปัจจุบัน เด็ก ๆ ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานจริงระหว่างที่ศึกษา

KBTG จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาและวิชาเรียน ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันและอนาคต แนะแนวโดยผู้มีประสบการณ์ในวงการไอที เพื่อลดช่องว่างระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษาให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

เติมเต็มความรู้จากตัวจริง : มากกว่าองค์ความรู้ คือ การปลูกฝัง Mindset ที่ดี

นอกจากร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแล้ว TECH KAMPUS ยังส่งผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนิสิต-นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เปิดคลาสแชร์โจทย์ข้อมูล Data ของจริง ให้ได้ลองศึกษานอกเหนือจากในหนังสือเรียน 

เพราะมากกว่าองค์ความรู้ คือ การปลูกฝัง Mindset ที่ดี KBTG จึงเข้าไปสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ มองเห็นภาพ Career Path ของตัวเองในอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้น ว่าเรียนไปเพื่ออะไร ? ถ้าสนใจทำงานด้านนี้ต้องศึกษาเรื่องอะไรเพิ่มเติม ?

รวมถึงในมุมมองของนักวิจัยเองก็อยากได้รับ Inspired ที่ดีที่จะพัฒนางานวิจัยของตัวเองให้ออกมาช่วยเหลือสังคมได้อย่างแท้จริง 

Internship BootCamp : ฝึกงานกับ KBTG เตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริง

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามการทำงานจริงแล้ว TECH KAMPUS ยังมีโครงการ “Internship BootCamp” ที่เปิดรับนิสิต-นักศึกษาเข้ามาร่วมฝึกงานจริงกับทาง KBTG ด้วยการวิจัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ลองเจอโจทย์จริง สถานการณ์จริง เพื่อบ่มเพาะสกิลให้แข็งแกร่ง พร้อมลุยงานจริงและสามารถนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงมีโอกาสได้ร่วมงานกับ KBTG ในอนาคตได้อีกด้วย

นับเป็นสัญญาณที่ดีของวงการไอทีไทยที่จะพัฒนาไปได้ไกลยิ่งขึ้น ซึ่ง KBTG เองก็ตั้งเป้าที่จะจับมือกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาอีกมากกว่า 10 รายในประเทศ รวมไปถึงนักเรียนระดับมัธยมปลาย เพื่อปลุกปั้นบุคลากรไอทีให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศในอนาคตต่อไป

ชม VDO ตัวเต็มของ Tech Kampus ได้ที่นี่ และหากสถาบันไหนสนใจโครงการดีดีแบบนี้ของ KBTG ติดต่อได้ที่: kbtgtechkampus@kbtg.tech ได้เลย

 

 

 

TAG : KBTG , Tech Kampus
Writer Profile : jazz.ordinaryday
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save