eşya depolama istanbul eşya depolama

องค์การอนามัยโลก ประกาศให้ "ภาวะหมดไฟในการทำงาน" เป็นภาวะทางการแพทย์

Writer : Patta.pond

: 29 พฤษภาคม 2562

 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้บรรจุ ภาวะหมดไฟในการทำงาน หรือ เบิร์นเอาต์ (burnout) ลงในบัญชีโรค และอาการผิดปกติต่างๆ ในคู่มือวินิจฉัยและจัดประเภทของโรคระหว่างประเทศ (ICD) ฉบับปรับปรุงล่าสุด มีผลบังคับใช้ในปี 2022

มตินี้มีขึ้นระหว่างประชุมใหญ่อนามัยโลกครั้งที่ 72 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โดย WHO ให้คำจำกัดความของ ภาวะหมดไฟในการทำงานว่า เป็นอาการที่เกิดจากความเครียดในการทำงานเรื้อรัง และไม่ได้รับการดูแล แบ่งลักษณะอาการได้สามกลุ่ม ได้แก่

  1. รู้สึกเหนื่อยล้า ไม่มีพลัง
  2. มีทัศนคติที่ไม่ดีต่องาน มีอาการต่อต้านการทำงาน
  3. ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

ที่มา: PPTVHD36

Writer Profile : Patta.pond
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post