eşya depolama istanbul eşya depolama

นายกฯ แถลง การส่งจดหมายเปิดผนึก ถึง 20 มหาเศรษฐีไทย ไม่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์

Writer : incwaran

: 21 เมษายน 2563

21 เม.ย. 2563 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการส่งจดหมายเปิดผนึกถึง 20 เศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศไทยว่า การส่งจดหมายเปิดผนึกดังกล่าว เป็นการทำงานเพื่อรับทราบว่ามีการดำเนินการช่วยเหลือบุคลากรในองค์กร เช่น เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไร เพื่อขยายพื้นที่การช่วยเหลือประชาชน และช่วยเสริมมาตรการต่างของรัฐ ไม่ได้เป็นการกู้หรือยืมเงิน พร้อมระบุว่าการส่งจดหมายเป็นเป็นไปโดยเปิดเผย ย้ำว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น

ที่มา MatichonOnline