โปรดเกล้าฯ รัฐมนตรีใหม่ 7 ราย "ดอน ปรมัตถ์วินัย" ควบตำแหน่งรองนายกฯ

Writer : jazziishappy

: 6 สิงหาคม 2563


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ใหม่ 7 ราย ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าๆ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิ.ย.2562 และแต่งตั้งรัฐนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 10 ก.ค.2562 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่ง สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติมบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรนูญแห่ราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้�

– นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรองนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง
– นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน
– นายอนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

– นายปรีดี ดาวฉาย เป็น รมว.กระทรวงการคลัง
– นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็น รมว.อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
– นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็น รมว.แรงงาน
– นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็น รมช.แรงงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 5 ส.ค.นี้

ที่มา : www.ratchakitcha.soc.go.th

TAG :
Writer Profile : jazziishappy
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post
Bangkok Airways ประกาศยกเลิกทุกเส้นทางบินระหว่างประเทศ ผู้โดยสารขอเงินคืนได้

Bangkok Airways ประกาศยกเลิกทุกเส้นทางบินระหว่างประเทศ ผู้โดยสารขอเงินคืนได้

กพท. แจ้ง ที่นั่งโลว์คอส ขึ้นราคาตั๋วได้ 100% หลังกำหนดขายตั๋วแบบที่นั่งเว้นที่นั่ง ผดส.ไม่ถอดหน้ากากอนามัยระหว่างเดินทาง

6 ค่ายมือถือให้โทรฟรี 100 นาที ลงทะเบียน 1 - 15 พฤษภาคมนี้ ใช้โทรได้ภายใน 45 วัน

บิลค่าไฟแพงอย่าตกใจ! กฟน. แจง 12 พ.ค. จะปรับลดอัตโนมัติ ถ้าจ่ายไปแล้วหักคืนให้ มิ.ย.

นายกฯ เล็งคลายล็อค เฟส 2 17 พ.ค.นี้ พร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

กรมขนส่งฯ เปิดข้อปฏิบัติเดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถสาธารณะต้องทำอย่างไร

ปรับเวลาเคอร์ฟิว เป็น 23.00-04.00 น. เริ่ม 17 พ.ค. 2563

Panasonic เตรียมย้ายการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จากไทยไปเวียดนาม 

Panasonic เตรียมย้ายการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จากไทยไปเวียดนาม 

สิ้นสุดการรอคอย! ONE TAKE สารคดีเรื่องที่ 2 ของ BNK48 เตรียมเข้าฉายใน NETFLIX 18 มิถุนายนนี้

CU NEX แพลตฟอร์มเพื่อ New Normal จากจุฬาฯ -กสิกรไทย มุ่งสู่  ‘Digital Lifestyle University’

กทม. ชวนผู้ให้บริการโทรคมนาคมนำสายสื่อสารลงดิน เผยนโยบายใช้ฟรี 3 เดือน

สภาเปิดรับความเห็น!ให้การสมรสเท่าเทียมกันทุกเพศ ลงชื่อแล้วเกือบ 5 หมื่นคน

LINE ออกฟีเจอร์ใหม่ Keep Memo เก็บข้อมูลไว้ กับตัวเองได้ ไม่จำกัดพื้นที่

เคลียร์ตู้หนังสือให้ว่าง ABC Book Fest 2020 เทศกาลหนังสือเริ่มต้น ที่สามย่านมิตรทาวน์ 24 ก.ค. - 2 ส.ค. นี้