category รู้จักกับ 4 สาขาโฉมใหม่จาก KBank นิยามใหม่ของธนาคารที่เป็นมากกว่าแค่ฝาก-ถอนเงิน

Writer : Sam Ponsan

: 17 มกราคม 2562

ทุกวันนี้เราเข้าใจบทบาทของธนาคารว่าอย่างไรหากนิยามตามที่ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมาย ธนาคารก็คืออาคารที่ทำกิจการเกี่ยวกับการเงิน หมายถึง นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน เช่น รับฝากเงิน ให้กู้เงิน ให้สินเชื่อ ไปจนถึงเก็บรักษาสิ่งของ ซึ่งความหมายนี้คือหน้าที่ของธนาคารที่เราคุ้นเคย

แต่ในโลกยุคปัจจุบัน ธนาคารเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นกว่าเดิม และหนึ่งในธนาคารที่เปลี่ยนตัวเองใหม่ก็คือธนาคารกสิกรไทยที่ออกจากกรอบของธนาคารแบบเดิม และปรับตัวให้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น แม้วันนี้คนจะเข้าธนาคารลดลง

แต่ทำไมสาขายังคงจำเป็นอยู่ นั่นเพราะ KBank ไม่ได้มองว่าสาขามีไว้แค่ฝาก ถอน หรือให้สินเชื่อ แต่สาขาของธนาคารต้องเป็นมากกว่านั้น ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

นั่นจึงเป็นที่มาของสาขาโฉมใหม่ของ KBank  ภายใต้คอนเซปต์ “I’m Possible” ที่จะสร้างความเป็นได้รูปแบบใหม่ๆให้เกิดขึ้นบนพื้นที่การให้บริการ ที่ปรับเปลี่ยนออกมาเป็น 4 รูปแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่ต่างๆ ได้แก่

 • K Park
 • K ONLINESHOP SPACEKOS (KOS)
 • New KBank Branch (Hybrid Branch)
 • New K LOBBY (Machine Branch)

และยังมีอีกหนึ่งพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันของนิสิต นักศึกษาอย่าง KOMMONS ที่ KBank ร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการสร้าง Co-lerning Space เพื่อให้นิสิต นักศึกษาสามารถเข้ามานั่งพักผ่อน อ่านหนังสือ หรือจัดกิจกรรมต่างๆได้

ความน่าสนใจของสาขาธนาคารกสิกรไทยแบบใหม่คืออะไร เปลี่ยนไปแล้วมีอะไรบ้างที่ใหม่ขึ้น แต่ละสาขาต่างกันอย่างไร และถ้าวันนี้ธนาคารไม่จำเป็นต้องเป็นที่ฝากเงิน ถอนเงินอย่างเดียว แล้วเป็นอะไรได้อีกบ้าง

K Park คอมมูนิตี้ของชุมชน

สาขาโฉมใหม่ของธนาคารกสิกรไทยที่เน้นสร้างให้เกิดคอมมูนิตี้ภายในชุมชน เป็นพื้นที่นอกกรอบ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์” มากกว่าการเป็นแค่สาขาที่รับฝากถอนเงินเท่านั้น K Park จะเป็นสาขาที่ตั้งอยู่บริเวณโซนรอบนอกเมือง เนื่องจากปัจจุบันผู้คนเริ่มขยับขยายไปอยู่นอกเมืองมากขึ้น ทำให้พื้นที่รอบนอกเมืองเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง K Park จะทำให้คนในชุมชนเข้าถึงง่าย ด้วยบทบาทต่อไปนี้

 • เป็นธนาคารของชุมชนที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย คอยให้บริการทางการเงินด้านต่างๆ รวมถึงบริการด้านอื่นๆ ในรูปแบบดิจิทัลซึ่งไม่มีการรับฝากถอนเงินสด แต่จะให้บริการด้านธุรกรรมแบบดิจิทัลเพื่อความรวดเร็ว โดยสามารถทำธุรกรรมพื้นฐานเช่นเปิดบัญชี ฝากหรือถอนเงินได้ด้วยเครื่อง  K LOBBY
 • ปรับบทบาทให้ธนาคารมีความเป็นคอมมูนิตี้ โดย เลือกที่ตั้งของสาขาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็นพื้นที่ที่ความหลากหลายรองรับผู้เข้ารับบริการ อาจจะเป็นศูนย์รวมของคนในพื้นที่ เช่นปั๊มน้ำมันซึ่งมีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ การมี K Park เข้าไปอยู่ในพื้นที่ก็เลยทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคนในชุมชนบริเวณนั้น
 • ให้คนในพื้นที่ไม่รู้สึกว่าธนาคารเป็นที่ทำธุรกรรมอย่างเดียว K Park เลยเพิ่มกิจกรรมลงไปเพื่อให้คนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเช่นการจัดเวิร์คช็อป หรืองานสัมมนาต่างๆ ให้เหมาะกับคนในชุมชน
 • ทำให้ K Park เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่มีความหลากหลายด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจได้แก่ คาเฟ่ อเมซอนเอสซีจีเอ็กซ์เพรสอัมรินทร์ พริ้นท์ติ้ง ให้คนมาใช้บริการด้านอื่นๆ ภายใน K Park และสามารถนั่งเล่นพักผ่อนกินกาแฟ อ่านหนังสือได้สบายๆ แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่เลยดังนั้นจะนัดเจอกันกินกาแฟ ติวหนังสือ อ่านหนังสือ หรือมาส่งพัสดุ แล้วนั่งเล่นตากแอร์รอใน K Park ก็ได้

K Park สาขาแรกตั้งอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตทสาขาหทัยราษฎร์ 33 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 . – 20.00 และสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ระหว่างเวลา 10.30 -18.00 . แต่หากใช้บริการ New K LOBBY เปิดบริการ 24 ชั่วโมง 

K ONLINESHOP SPACE เพื่อนคู่ใจนักธุรกิจออนไลน์

ปัจจุบันนี้คงไม่ต้องบอกว่าธุรกิจออนไลน์นั้นเติบโตแค่ไหน จากข้อมูลคาดว่ามีลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่ประกอบธุรกิจออนไลน์ทั้งสิ้น 300,000 ราย ซึ่งที่ผ่านมาทางธนาคารกสิกรไทยก็ให้ความสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์มาโดยตลอด ทั้งให้คำปรึกษา ให้ความรู้เชิงธุรกิจ รวมถึงการปล่อยสินเชื่อแต่มองในระยะยาวนั้น KBank คิดว่าควรจะมีสาขาที่สามารถสนับสนุนและเป็นศูนย์กลางสามารถเชื่อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน

จึงได้เปิดตัวสาขาใหม่ที่เน้นการให้ความรู้ การให้คำปรึกษา และสนับสนุนธุรกิจออนไลน์ให้เติบโตต่อไปในชื่อ K ONLINESHOP SPACE หรือ KOS เพื่อเปลี่ยนให้รู้ใจ ONLINE SELLER’ ยิ่งขึ้น ความน่าสนใจของ KOS คือ

 • บริการให้คำปรึกษาเรื่องการทำตลาดออนไลน์ และการจัดการด้านธุรกิจให้กับกลุ่มคนที่ทำธุรกิจออนไลน์ หรือคนทั่วไปที่สนใจอยากจะทำธุรกิจออนไลน์แล้วอยากได้คำปรึกษาก็สามารถมารับบริการฟรี ซึ่งผู้เข้ารับคำปรึกษานั้นไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยก็ได้ 
 • เปิดพื้นที่ให้เป็น Co-working spaceให้ลูกค้าของธนาคารเข้ามาใช้บริการไม่ว่าจะทำงาน นัดคุยเรื่องธุรกิจ ไปจนถึงขอพื้นที่จัดกิจกรรมร่วมกับธนาคาร
 • มีพื้นที่ให้ความรู้ทางการการทำธุรกิจออนไลน์ผ่านกรณีศึกษาจริงๆให้ศึกษา และนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองต่อไปในอนาคต
 • มีเวิร์คช็อปหรือสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญที่ธนาคารกสิกรไทยจัดหามาให้ โดยที่ผ่านมาเคยจัดสัมมนาไปแล้วในหัวข้ออาทิ เพิ่มยอดขายทันใจด้วย LINE@, ขายของออนไลน์อย่างไร ให้หมดกังวลเรื่องภาษี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจาก iTAX, Digital Content Marketing สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ฯลฯ
 • K ONLINESHOP SPACE ตั้งอยู่ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (โซนอิเซตันเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 . – 18.00 . เปิดให้บริการแล้วสามารถไปทดลองใช้บริการได้เลย ย้ำอีกครั้งว่าสาขานี้ไม่รับฝากเงิน ถอนเงิน และไม่มีบริการทางด้านการทำธุรกรรมนะจ๊ะ แต่บริการด้านความรู้ล้วนๆ 

New KBank Branch (Hybrid Branch) สาขาไฮเทคเพื่องานบริการที่ดีขึ้น

เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีเป็นหนึ่งในสิ่งที่ธนาคารกสิกรไทยให้ความสำคัญในการที่จะพัฒนาเพื่อทำให้บริการของสาขามีความรวดเร็ว ว่องไว สะดวกสบายขึ้น จึงได้มีการสร้างสาขาที่ใช้เทคโนโลยีร่วมกับการบริการของพนักงานสาขาเพื่อช่วยให้งานบริการทุกด้านในการทำธุรกรรมยกระดับขึ้น นั่นจึงเป็นที่มาของ  New KBank Branch (Hybrid Branch)

ที่นี่อัดแน่นไปด้วยอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ รวมถึงเครื่องอัตโนมัติต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าคุ้นเคยกับการทำธุรกรรมด้วยตัวเองและสะดวกยิ่งขึ้น ทดลองเปิดให้บริการสาขาแรกที่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ความน่าสนใจของ New KBank Branch (Hybrid Branch) คือ

 • ลดเวลาในการใช้บริการในสาขาของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีต่างๆ
 • ลดต้นทุนของทางสาขา รวมถึงลดต้นทุนทางด้านเวลาด้วยเพราะมีเทคโนโลยีมาช่วยเหลือ
 • มีพื้นที่สำหรับให้คำปรึกษาด้านธุรกรรมต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ

สามารถไปลองสัมผัสความเจ๋งของสาขานี้ได้แล้วทุกวันในเวลาทำการ และสามารถทดลองการใช้บริการทางด้านการเงินผ่านเครื่องอัตโนมัติต่างๆ ได้เลย ไม่ต้องกลัวงงเพราะเขามีคนคอยช่วยดูแล

New K LOBBY (Machine Branch) สะดวก รวดเร็วกว่าด้วยเครื่องอัตโนมัติ

New K LOBBY สร้างขึ้นสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการทำธุรกรรมพื้นฐานง่ายๆ เช่น ฝากถอนเงินสด เปิดบัญชี โดยสามารถทำขั้นตอนต่างๆได้ด้วยตนเอง มีความโดดเด่น คือ

 • เน้นความสะดวก รวดเร็ว เป็นสาขาที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆได้ง่ายเพราะใช้พื้นที่ไม่มากและมีต้นทุนที่ไม่สูง
 • ฝากถอนเงินสดที่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ได้สูงสุดครั้งละ 200,000 บาท และสามารถหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • หากต้องการติดต่อพนักงานเพื่อขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ทาง VDO Conference และโทรศัพท์สายตรงที่เมื่อยกหูจะมีพนักงานรับโทรศัพท์ให้ความช่วยเหลือทันที

New K LOBBY จะเปิดให้บริการสาขาแรกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และมีแผนการเปิดตัวอีกต่อเนื่องอีก 20 แห่งในปีนี้

KOMMONS By KBank พื้นที่เรียนรู้ของนักศึกษา

ธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดตัว KOMMONS By KBankพื้นที่สำหรับให้นักศึกษาได้ใช้เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันในแบบ Co-Learning Space โดยนักศึกษาสามารถเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อการเรียนรู้และทำกิจกรรม

รวมถึงนั่งอ่านหนังสือหรือพักผ่อนได้ โดยมีเทคโนโลยีต่างๆไว้คอยให้บริการฟรีทั้งปลั๊กไฟ Wi-Fi และห้องประชุมต่างๆ เพื่อสร้างเป็นคอมมูนิตี้สำหรับนักศึกษา ทำห้ธนาคารสามารถเข้าไปมีส่วนในชีวิตประจำวันของนักศึกษาได้อีกด้วย ที่ ความน่าสนใจของ KOMMONS by KBank คือ 

 • เป็นพื้นที่ที่นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการเพื่อการเรียนการสอน ทำกิจกรรม หรือพักผ่อนได้
 • KOMMONS by KBank ทุกที่มีการออกแบบฟังก์ชั่นที่แตกต่างกันตามเอกลักษณ์ หรือลักษณะของกิจกรรมที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยนั้นๆ เพื่อให้เข้ากับพื้นที่
 • ในด้านการออกแบบพื้นที่ของ KOMMONS by KBank ก็เน้นความสวยงาม ความโปร่งโล่งสบาย เพื่อความผ่อนคลายในการใช้งาน

ผ่านมาธนาคารกสิกรไทยได้เปิด  KOMMONS by KBank ในมหาวิทยาลัยสองแห่งนำร่องก่อนสองสาขาคือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และอยู่ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างอีก 2 ที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยนเรศวร

 • เป็นพื้นที่ที่นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการเพื่อการเรียนการสอน ทำกิจกรรม หรือพักผ่อนได้
 • KOMMONS by KBank ทุกที่มีการออกแบบฟังก์ชั่นที่แตกต่างกันตามเอกลักษณ์ หรือลักษณะของกิจกรรมที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยนั้นๆ เพื่อให้เข้ากับพื้นที่
 • ในด้านการออกแบบพื้นที่ของ KOMMONS by KBank ก็เน้นความสวยงาม ความโปร่งโล่งสบาย เพื่อความผ่อนคลายในการใช้งาน

KOMMONS by KBank มีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้ามาใช้บริการเฉลี่ยต่อวันเป็นตัวเลขที่น่าพอใจโดย ม.ธุรกิจบัณฑิต มีนักศึกษามาใช้บริการ 160 – 250 คนต่อวัน ส่วน ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีนักศึกษามาใช้บริการ 120 – 200 คนต่อวัน 

Writer Profile : Sam Ponsan
นักเขียนหนุ่มสุดเท่ที่ชื่นชอบการขี่มอเตอร์ไซค์เป็นชีวิตจิตใจ ขนาดฝนตกยังยอมขี่รถตากฝนเลยเพราะคิดว่าทำแล้วเท่ งานอดิเรกของเขาคือการไปออกกำลังกายเพราะเชื่อว่าทำแล้วเท่ ปัจจุบันก็ยังชอบทำ Content อะไรเท่ๆ ลงเว็บ Mango Zero ด้วย แหม่...เท่จริงๆ
Blog : Social Media : Facebook, Twitter
View all post

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save