category Mango Zero x Banpu ต่อสู้วิกฤตโลกร้อน ผ่านมุมมองเยาวชนค่าย "เพาเวอร์กรีน" ปีที่ 14

Writer : Yoom

: 18 พฤศจิกายน 2562

โลกนี้กำลังร้อนขึ้น และเราไม่มีโลกที่สองแล้วนะพี่ประโยคสั้น แต่เต็มไปด้วยหลากหลายความรู้สึกที่อัดแน่นอยู่ในบทสนทนานี้ ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความห่วงใยและความรู้สึกที่อยากจะรักษาโลกใบนี้ให้อยู่กับเราไปนาน ความรู้สึกเหล่านี้ผมสามารถรับรู้ได้จากการพูดคุยกับน้อง เยาวชนในค่ายเพาเวอร์กรีนปีที่ 14

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ปีที่ 14 

ค่ายเพาเวอร์กรีนเป็นค่ายที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชียแปซิฟิก ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยในปีนี้ ค่ายฯ ได้จัดขึ้นในหัวข้อรวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพนำน้อง นักเรียนชั้น . 4-5 สายวิทยาศาสตร์จำนวน 70 คนจากทั่วประเทศมาเข้าค่ายฯ เป็นระยะเวลารวม 8 วัน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางการรับมือกับภาวะโลกร้อน เพื่อปกป้องคุณภาพชีวิตของคนอย่างพวกเราและการคงอยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง เช่น การฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อกระตุ้นให้น้องๆ เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นนักอนุรักษ์ต่อไปในอนาคต และการเดินทางไปสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศต่าง รวมถึงร่องรอยของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจากห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อให้น้อง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอย่างสนุกสนาน และเข้าใจบทเรียนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในวันสุดท้ายของค่ายฯ น้อง ยังมีโอกาสได้สร้างสรรค์และนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ตกผลึกจากการเรียนรู้มาตลอดทั้งค่ายฯ อีกด้วย

ร่วมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

นอกจากนี้ น้อง เยาวชนทั้ง 70 คนยังมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้คร่ำหวอดในวงการสิ่งแวดล้อมที่มีทั้งนักวิชาการ นักอนุรักษ์ และผู้ที่ขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ คุณวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ที่มาบอกเล่าประสบการณ์การทำงาน พร้อมแบ่งปันมุมมองด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสาขาอาชีพของตนเอง เพื่อกระตุ้นให้น้อง เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และเกิดแรงบันดาลใจในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

เรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติ

ภายในค่ายเพาเวอร์กรีนปีที่ 14  น้อง ได้เรียนรู้เรื่อง Climate Change ซึ่งกำลังเป็นประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลก ผ่านการเรียนรู้ในห้องเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้จากธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้น้อง ได้ตระหนักถึงผลกระทบของอุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการนำความรู้ต่าง ที่ได้ ไปใช้เป็นแนวทางในการรับมือ คิดค้นวิธีการจัดการ และสามารถส่งต่อความรู้ให้กับคนรอบข้างต่อไปได้

น้อง ๆ เยาวชนค่าย “เพาเวอร์กรีน” ขณะเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศของเขาสามร้อยยอดผ่านการส่องกล้อง

นอกจากนั้นแล้ว น้อง ยังได้ร่วมกันช่วยเก็บขยะเพื่อรักษาระบบนิเวศริมชายหาดไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทขยะ และผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

น้อง เยาวชนค่ายเพาเวอร์กรีนรับความรู้จากอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยตรง

จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

ในช่วงท้ายของค่ายฯ น้อง ต่างก็นำความรู้ที่ได้รับตลอดระยะเวลา 7 วัน มาจัดทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อเพื่อน พี่ อาจารย์ และผู้ที่สนใจด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละโครงงานของน้องๆ ในปีนี้ มีแนวคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป แต่ทั้งหมดล้วนเกิดจากความตั้งใจเดียวกันที่ต้องการร่วมกันต่อสู้กับภาวะโลกร้อนและเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมีชื่อว่าขยะทะเลมาสร้างทะเล โดยน้อง ในทีมได้ร่วมกันคิดค้น สามเหลี่ยมโกงกาง นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และฟื้นฟูชายฝั่ง รวมถึงคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศป่าชายเลน หนึ่งในระบบนิเวศที่สำคัญ โดยโครงสร้างของสามเหลี่ยมโกงกางถูกออกแบบให้มีลักษณะสามเหลี่ยม เพื่อช่วยลดความรุนแรงของคลื่นที่กระทบชายฝั่ง และมีรากแตกแขนงเหมือนลักษณะของต้นโกงกาง เป็นตัวช่วยค้ำจุนโครงสร้างและชะลอการไหลของน้ำ ซึ่งผลิตจากขยะพลาสติกผสมกับคอนกรีต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะพลาสติก และลดปัญหาขยะได้ด้วย

ทีมชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ในปีนี้ คว้ารางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท

ซึ่งหลังจากที่ได้เห็นเยาวชนในค่ายนี้ ผมว่าผมอุ่นใจ ที่อย่างน้อยโลกนี้ก็จะได้รับการดูแลที่ดียิ่งขึ้นจากพวกเขาอย่างแน่นอน 

สำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพาเวอร์กรีนสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/powergreencamp/

Writer Profile : Yoom
เด็กหนุ่มจบปรัชญาและศาสนาแต่มาทำงานเป็น Content Creator รักการปีนเขา เวลาว่างชอบเล่นกับแมว และชอบถ่ายวิดิโอเป็นชีวิตจิตใจ
View all post

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save